Program Advanced Accountmanagement

Binnen de opleiding wordt erkend dat het verdiepen van de klantrelatie een samenspel is van enerzijds kennis hebben van de juiste methodieken en concepten en anderzijds het vertonen van het juiste gedrag.

Inhoud

Naast de noodzakelijke kennis die nodig is om de verkoopeffectiviteit te vergroten, wordt ook aandacht besteed aan de persoonlijke effectiviteit van de deelnemer. De opleiding is opgebouwd rond het concept van de klantenmanagementcyclus.

Inhoudelijk worden de onderdelen als volgt ingevuld:

Begrijpen Waarnemen
 • waardecreatie en de eigen ondernemingsstrategie;
 • het kennen van de klant en de processen bij de klant;
 • classificeren van accounts;
 • analyseren van complexe aankoopprocessen bij de klant;
 • ontwikkelen van een accountplan.
 • ontwikkelen van creatieve waardeproposities;
 • organiseren van de relatie met de klant;
 • managen van complexe multi level klantrelaties;
 • procedures en managementtechnieken;
 • borging van klantverwachtingen in de organisatie;
 • vergroten van de persoonlijke effectiviteit.

Programma

Blok 1: woensdag 17 en donderdag 18 februari 2016

 • Begrijpen van klantproblemen en verwachtingen, waardecreatie en de eigen ondernemingsstrategie, klantclassificatie en selectie, hoe kijken inkopers naar verkopers?
 • Het kennen van de klant en processen bij de klant, analyse van de waardeketen, analyse van het businessmodel van de klant, analyseren van complexe aankoopprocessen.

Blok 2: woensdag 16 en donderdag 17 maart 2016

 • Waarmaken van klantverwachtingen in de eigen organisatie, creatief ontwikkelen van waardeproposities, organiseren van de relatie met de klant. Procedures en technieken, borging van accountmanagement in de organisatie.
 • Vergroten van de persoonlijke effectiviteit naar de klant, vergroten van de persoonlijke effectiviteit naar de eigen organisatie.

De tijd tussen de twee modules heeft u onder meer nodig om een praktijkopdracht uit te werken die tijdens het eerste blok wordt uitgereikt. De bevindingen van de praktijkopdracht worden door alle deelnemers teruggekoppeld tijdens de eerste dag van het tweede blok. Ze vormen ook belangrijke input voor het persoonlijke actieplan voor de eerste stappen die u op basis van de kennis die u tijdens deze opleiding verworven heeft, om te zetten in Advanced Accountmanagement in uw dagelijkse praktijk. 

Neem voor meer informatie en data contact op met Willem de Vries: T (070) 369 17 02 of stuur een e-mail: willemdevries@stem-imc.com

Our Phone Number: +31 (0)6 204 275 84
Close