27 workers 1129-270

Stem - Linking your future

Ons profiel

Robots die samenwerken met mensen: wellicht zomaar de oplossing voor een personeelstekort

Robots die samenwerken met mensen: wellicht zomaar de oplossing voor een personeelstekort

woensdag 22 augustus 2018

Onderzoekscentra, Kamers van Koophandel en kennisinstellingen uit Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk bundelen hun krachten in een nieuw interregionaal project. Dat project richt zich op de ondersteuning van het MKB om nieuwe technologieën, zoals robots die samenwerken met mensen, in hun productie te integreren. Dit kondigt Flanders Make, het Belgische onderzoekscentrum voor de maakindustrie dat het project leidt, aan. 

Het project, genaamd COTEMACO, biedt mkb-bedrijven  in de automobiel- en voedingsindustrie de kans om via proeftuinen in herkenbare omstandigheden ervaring op te doen met digitale technologieën. Vervolgens kunnen ze hier met de nodige voorkennis in investeren, en zo hun concurrentiepositie versterken.

Weinig investeringen
Om te kunnen concurreren met productie in lageloonlanden, hebben mkb-bedrijven steeds meer behoefte aan een flexibele productie die beantwoordt aan de groeiende vraag naar zeer gepersonaliseerde producten  en kleine productseries. Er zijn echter maar weinig mkb-bedrijven die ten volle beseffen hoe robots die samenwerken met mensen (collaboratieve robots of cobots) hiertoe kunnen bijdragen, waardoor de nodige investeringen achterwege blijven.

Via Interreg Noordwest-Europa kwam een consortium tot stand met acht organisaties, waaronder dus Flanders Make en het Nederlandse HighTechNL en Food Tech Brainport. “Collaboratieve robots kunnen een grotere impact hebben op de maakindustrie dan bijvoorbeeld 3D-printing”, stelt Maarten Witters, projectmanager bij Flanders Make. “Ze werken veilig samen met mensen en ondersteunen hen onder meer om met zware lasten om te gaan. Doordat ze veelzijdig ingezet kunnen worden op verschillende taken, spelen ze een belangrijke rol bij flexibele productie. We willen  het MKB bewust maken van het potentieel van dit soort technologie, door hen uitgebreid te informeren en hen ermee te laten werken in herkenbare omstandigheden via proeftuinen. Zo overtuigen we hen om hier effectief op in te zetten.”

Concurrentiepositie verbeteren
Het project wil zo’n 60 mkb-bedrijven in Noordwest-Europa bereiken en zo hun omzet in eerste instantie met naar schatting 50 miljoen verhogen en 125 nieuwe banen creëren. Hiermee willen we ook het MKB in de hele regio inspireren en stimuleren om nieuwe technologieën in hun organisatie te implementeren en zo hun concurrentiepositie te versterken. Dit zal niet alleen voor directe jobs in de maakindustrie zorgen, maar ook bij de hiermee verbonden design-, engineering- en marketingbedrijven.

Flanders Make neemt met het MAKE LAB2 deel aan dit project. Dat is een mobiel onderzoekslaboratorium waar bedrijven kunnen proeven van nieuwe technologieën en van de samenwerking mens-robot. Bedrijven kunnen hier uittesten hoe een robot zij-aan-zij met een mens werkt, ontdekken wat de meerwaarde van Virtual en Augmented Reality is in een productie-omgeving, hoe een slimme werkpost eruit kan zien en meten of een taak al dan niet te zwaar is.

HighTechNL
High Tech NL (/Holland Robotics) gaat samen met Food Tech Brainport aan de slag met MKB-bedrijven en kennisinstellingen. In een demonstratiefabriek worden verschillende voedselverwerkingsprocessen gedemonstreerd waarin medewerkers en robots optimaal en kosteneffectief gaan samenwerken. 

Bedrijven worden uitgenodigd om nieuwe productieprocessen te ontwikkelen en demonstrators te bouwen die als voorbeeld kunnen dienen voor de hele agrarische bedrijfstak. De deelnemende bedrijven worden tevens ondersteund tijdens de implementatie van  samenwerkende robots binnen hun eigen bedrijfsomgeving. Het project past volgens HighTechNL ook mooi in het programma 'High Tech to Feed the World (HT2FtW)' waarin hoogwaardige technologie wordt toegepast om de Nederlandse agrarische sector klaar te stomen voor de volgende eeuw. 

Mkb-bedrijven kunnen in het project instappen door gebruik te maken van speciale vouchers voor opleidingssessies, demonstraties of technologische ondersteuning bij de effectieve implementatie van een nieuwe technologie in hun bedrijf. Het gaat om een heel traject dat de projectpartners samen met hen doorlopen. Zo spelen we flexibel in op de specifieke noden van de bedrijven om hun productie verder te ontwikkelen en te innoveren op de productievloer.

Over Interreg Noordwest-Europa
Interreg Noordwest-Europa is een Europees Territoriaal Samenwerkingsprogramma dat de ambitie heeft om van Noordwest-Europa een belangrijke economische speler en een aantrekkelijke regio om te werken en te wonen, met een hoge graad van innovatie, duurzaamheid en cohesie, te maken. 

Bron: Cotemaco/Flanders Make/HighTechNL Dit artikel verscheen eerder op Maakindustrie.nl

Noot van STEM Industrial Marketing Centr bij dit artikel
Robotisering biedt niet alleen de mogelijkheid om efficiënter te produceren maar maakt ook een effectiever inzet van medewerkers mogelijk.Door robots handelingen uit te laten. De tijd die hierdoor beschikbaar komt van medewerkers kan door hen op een andere wijze worden besteed. Veelal ook aan werkzaamheden waarbij juist hun kennis, ervaring en competenties van belang zijn. En ook op die wijze verbetert de concurrentiepositie.
Robotisering is daardoor wellicht een van de oplossingen voor een personeelstekort. Hoewel ook de inzit van onbenut potentieel hier een bijdrage aan kan leverenLees de tips daarvoor die eerder publiceerden bij het artikel 'Banengroei dendert door: nog veel onbenut arbeidspotentieel'

« Terug

Nieuwsarchief > 2018

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari

Our Phone Number: +31 (0)6 204 275 84
Close