man kijkt naar fabriek

Stem - Linking your future

Ons profiel

Producenten eind 2018 positiever over bedrijvigheid; afzetprijzen gestegen

Producenten eind 2018 positiever over bedrijvigheid; afzetprijzen gestegen

190101PMI-index-decemer2018vrijdag 04 januari 2019

Producenten zijn positiever over de verwachte bedrijvigheid. Het producentenvertrouwen in de industrie steeg dan ook van 7.2 naar 7.5 in december 2018. Het CBS maakte dit in de eerste week van januari bekend

De stemming rondom het producenten vertrouwen sluit aan bij de stijging van de NEVI Purchase Managers Index (PMI). En analoog aan de PMI sloot ook het producentenvertrouwen over het jaar 2018 met een hoogste jaargemiddelde ooit

Zet een en ander ook nog eens naast de eveneens door het CBS gemeten stijging van de afzetprijzen in de Nederlandse industrie in november en je zou bijna denken dat de bomen tot in de hemel groeien. Dat laatste is echter maar tot op beperkte hoogte het geval. 

Bomen groeien wel en kunnen ook hoog worden. Maar tot in de hemel groeien? Dat is een begrip dat gekoppeld is aan de definitie die je aan ‘de hemel’ hangt – en dus relatief is.

En juist omdat er ook veel optimisme uit de deze week gepubliceerde cijfers doorklinkt, waarschuwt de kersverse nieuwe redactioneel commentator van de NEVI PMI – Prof. Dr. Bart Vos – voor het relatieve karakter van die gestegen cijfers. Want beursanalisten en andere financiële experts zijn helemaal niet zo optimistisch.

Daar is ook wel reden voor met onzekerheden rond de Brexit, de handelsoorlog tussen de VS en voornamelijk China en de onvoorspelbaarheid van beslissingen van Donald Trump. Je kunt er diverse scenario’s voor vaststellen. En hoewel je daarmee nog niet de toekomst kunt voorspellen, kun je je er wel mee voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen.

Scenarioplanning
Maar wat is nu precies scenarioplanning. Hoe organiseer je dat. En wwaarom profiteren bedrijven die aan scenarioplanning doen sneller van een economische opleving en zijn ze minder gevoelig voor tegenvallende marktomstandigheden? Zaken die aan de orde komen tijdens de kennsimakingsworkshop over scenarioplanning die we samen met Bob Rietveldt organiseren bij voldoende belangstelling binnenkort weer organiseren.

Interesse? Laat het ons weten. Dan ontvang je meer informatie en een uitnodiging om deel te nemen. De datum bepalen we in overleg als zich minimaal 5 belangstellenden hebben ingeschreven.

« Terug

Nieuwsarchief > 2019

december

november

oktober

augustus

juni

mei

april

maart

februari

januari

Our Phone Number: +31 (0)6 204 275 84
Close