man kijkt naar fabriek

Stem - Linking your future

Ons profiel

Industrial Business Marketing & Sales (opleiding)

Industrial Business Marketing & Sales (opleiding)

dinsdag 12 november 2019

Commerciële processen en klantcontacten spelen steeds meer een rol in uw dagelijks werk, ondanks dat u niet de eindverantwoordelijkheid hiervoor heeft. Vanuit uw technische opleiding en achtergrond heeft u echter weinig kennis van marketing en commercie. Dan is een introductie op deze aspecten een goede eerste stap om hiermee bekend te raken en uw gevoel meer richting te geven.

Een nieuwe cyclus is recent van start gegaan.
Maar de eerstvolgende cyclus staat alweer gepland voor het najaar 2019!

Actueel en praktijkgericht
Kennisverwerving vindt in dit programma plaats door zelfstudie, bijeenkomsten en praktijkopdrachten. Je bereidt geselecteerde literatuur/artikelen zelfstandig voor. Tijdens de bijeenkomsten wordt de stof toegelicht en maken we snel een vertaalslag naar je eigen praktijk. Je gaat actief aan de slag met de stof en ontdekt of bepaalde theorieën, modellen en concepten jou helpen nieuwe inzichten te verkrijgen en beter keuzes te maken. Een praktijkopdracht die je gedurende de looptijd van het programma uitvoert, daagt je maximaal uit actuele marketingconcepten toe te passen in je dagelijkse praktijk. Je sluit je opdracht af met een korte presentatie

Deze opleiding is tevens een goede voorbereiding op het Advanced Industrial Business Marketing programma van STEM.

« Terug

Our Phone Number: +31 (0)6 204 275 84
Close