27 workers 1129-270

Stem - Linking your future

Ons profiel

Innoveren kan effectiever en efficienter (1)

Innoveren kan effectiever en efficienter (1)

maandag 24 oktober 2016 14:20

Succesvol innoveren is voor veel organisaties cruciaal om te overleven, zeker in een snel veranderende wereld. Nederlandse bedrijven zijn over het algemeen innovatief, maar nog steeds mislukt een groot deel van alle nieuwe producten en diensten. Hoe komt dit toch?

Door heer Willem de Vries

Innoveren: een balans tussen vijf cruciale elementen (1)

Door Chris Goes
Tal van redenen zijn te noemen: de prijsstelling is niet goed doordat de kosten hoger zijn dan begroot of de ontwikkeling duurt langer dan gedacht, de kwaliteit is niet zoals verwacht, het biedt de klant te weinig voordeel, de concurrentie is sneller en slimmer, of er is onvoldoende financiële armslag. Soms is het een samenloop van omstandigheden die het succes of falen van een innovatie bepalen. En verzuimt men om van de fouten van het verleden te leren waardoor toekomstige innovaties ook niet altijd succesvol zijn.

Managementvraagstuk
De effectiviteit en efficiency bij het ontwikkelen en succesvol op de markt brengen van innovaties vraagt om een professionele aanpak. Het is een managementvraagstuk waarbij balans gezocht moet worden tussen een aantal aspecten:

  • Strategie
  • Organisatie
  • Cultuur
  • Daadkracht
  • Introductie

Volop ideeën; maar ook veel blokkades
Aan goede ideeën ontbreekt het in veel organisaties niet. Regelmatig worden brainstormsessies gehouden of met klanten gesproken over waar verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Maar dan begint het proces van het doorvoeren van de innovaties en dat is mensenwerk. Op de hiervoor genoemde vijf aspecten kan van alles goed en fout gaan. Zo kan de beoogde innovatie perfect passen in de strategie van de organisatie. Maar als de cultuur niet echt innovatief is en het management toch de prioriteiten bij de dagelijkse zaken legt is het de vraag of het idee wordt omgezet in een product of dienst waar bij klanten behoefte naar bestaat.

Daadkracht vereist
Zelfs als de cultuur geschikt is voor het bedenken en ontwikkelen van nieuwe producten of diensten is dit nog geen garantie voor succes. Er moet voldoende daadkracht en doorzettingsvermogen zijn om het product of de dienst op tijd op de markt te krijgen. Uitgetest en al en voorzien van de juiste marketing en verkoopondersteuning.

Juiste balans
Dit betekent dat de vijf aspecten met elkaar in balans moeten zijn en dat is op zich al een kunst. Hiertoe moeten eigenlijk alle neuzen in de organisatie dezelfde kant op staan en moet er bij alle betrokken medewerkers voldoende motivatie zijn om de innovatie ook echt succesvol te maken. Een schone taak voor het management.

 
Bij de afbeelding: Innovatie is bij de organisatie in deze spindiagram niet in balans. De innovaties stroken grotendeels met de strategische uitgangspunten, maar het ontbreekt de organisatie aan een goede innovatiecultuur en innovatie daadkracht. Kortom, het management wil wel van alles maar de organisatie is er niet klaar voor.


Hoe beginnen?

Maar waar moet je beginnen? Om te bepalen of alle aspecten met elkaar in balans zijn is het eerst nodig om na te denken hoe het met deze vijf aspecten gesteld is in de organisatie. Een onderzoek is dus nodig.

Onze handreiking
Doe eens een kostenloze test over welke mening u zelf hebt over een aantal managementaspecten die bij innoveren komen kijken. Laat vervolgens uw collega managers ook zo'n test doen en vergelijk de uitkomsten en kom vervolgens tot een vergelijk. Uit de discussie die volgt komen praktische aanwijzingen om verbeteringen door te voeren die het innovatieproces beter in balans brengt en zal leiden tot meer succes.

Meer weten over hoe innovaties effectiever en efficiënter kan binnen uw organisatie?

Chris Goes van Affekt verzorgt in samenwerking met Willem de Vries van STEM industrial Marketing Centre een Quick Scan om het Innovatie Vermogen in uw organisatie te meten . 

Aanbiedingen:

  1. Doe de  Quick scan laat uw contactgegevens achter. U ontvangt vrijbklijvend en zonder kosten de uitslag. U kunt daarna zelf overwegen  een verder traject in te gaan.

  2. Doe de Quick scan en kom het resultaat bespreken tijdens een ‘Open B2B Marketing, Sales & Innovation Coffee’. Deze organiseert STEM iedere 3e vrijdag van de maand van 8.30 tot circa 11.00 uur.

  3. Stem leden die de scan invullen en hun contactgegevens achterlaten om de uitkomst te ontvangen en er voor kiezen een analyse op bedrijfsniveau uit te voeren ontvangen  25% korting op dit vervolgonderzoek onder collega's tot een maximum van 10 personen.

Wilt  u eerst meer weten over het nut en de noodzaak van een quick scan over het Innovatie vermogen raadpleeg dan de informatie hierover.

« Terug naar overzicht met blogs

Our Phone Number: +31 (0)6 204 275 84
Close