_DEF1648-2-Edit

Stem - Linking your future

Ons profiel

Innoveren kan effectiever en efficiënter: strategie (2)

Innoveren kan effectiever en efficiënter: strategie (2)

zaterdag 05 november 2016 19:45

Door heer Willem de Vries

In een serie van 6 blogs beschrijft Chris Goes vijf management- vraagstukken rondom innovatie. Aan de hand van zeven aandachtspunten wordt bekeken in hoeverre innovaties aansluiten bij de strategische uitgangspunten van een moderne organisatie.

In blog 1 is ingegaan op de redenen waarom balans tussen vijf aandachtsgebieden voor het management belangrijk is. In deze blog wordt op het aspect strategie ingegaan. 

Strategie: uitgangspunt voor succes bij innovaties (2)

Door Chris Goes
1. Innovaties verbonden aan strategisch beleid.
Zodra een organisatie een helder strategisch beleid met daarbij horende missie, visie en doelstellingen heeft geformuleerd zouden alle activiteiten, ook innovaties, ertoe moeten bijdragen dat deze strategie ook uitgevoerd wordt en de doelstellingen gerealiseerd worden. Goede ideeën en uitwerkingen ervan moeten dus in lijn liggen met de strategische uitgangspunten.

2. De lerende organisatie als onderdeel van de strategie.
Moderne organisaties stellen in hun strategie dat ze continue leren om bij te blijven bij de ontwikkelingen in de markt en om hun concurrenten voor te blijven. Innovaties, zowel nieuwe producten die bestaande vervangen of verbeteringen en vernieuwingen van organisatieprocessen (denk aan automatisering) zijn hierbij belangrijk.

3. Strategie als groeiproces
Moderne organisaties proberen continu een dialoog tussen interne en externe belanghebbenden te creëren om van daaruit de strategie en uitvoering ervan bij te stellen en aan te scherpen. De klant centraal stellen en alle werkzaamheden van de organisatie afstemmen op de klantbehoeften is hierbij dus het uitgangspunt. Innoveren rondom de klant dus en niet vanuit de organisatie. Toegevoegde waarde creëren voor klanten is het centrale uitgangspunt.

4. Vernieuwing door elke medewerkers verantwoordelijk te maken - empowerment
Nieuwe inzichten in leiderschap en effectiviteit van organisaties duiden op het zoveel mogelijk neerleggen van verantwoordelijkheid bij de medewerkers, weliswaar binnen vooraf gestelde kaders. ook wel "empowerment" genoemd: het omgekeerde organigram dus. Aan hen dan ook de taak om met vernieuwing te komen. Dit strategische uitgangspunt kent al een aantal successen.

5. Continu bijstellen van positionering
Uitgangspunt bij strategie is een heldere positionering. Vernieuwing als gevolg van het aanpassen aan marktomstandigheden heeft veelal ook tot gevolg dat de positionering en dus de strategie regelmatig getoetst moet worden. Flexibiliteit, beweeglijkheid ("agility") en aanpassingsvermogen zijn dan de uitgangspunten.

 

  Agility wordt onderverdeeld in vijf dimensies:

  • Mental Agility: in hoeverre kan men "out of the box" denken, houdt men van complexe problemen en staat men open voor nieuwe ideeën.
  • Results Agility: de mate waarin medewerkers ambitieus zijn en succesvol willen zijn, meer doen dan van hen verwacht wordt en onder druk kunnen presteren.
  • Change Agility: in hoeverre is men intrinsiek gemotiveerd om alles te onderzoeken, is men nieuwsgierig naar nieuwe situaties en experimenteert men graag.
  • People Agility: de mate waarin medewerkers constructief zijn naar collega’s, uitgaan van hun goede bedoelingen en samen naar oplossingen willen zoeken.
  • Self-Awareness: hoe hoog is het zelfbewustzijn van medewerkers, in hoe verre zijn ze zich bewust van hun sterke en zwakke punten en hoe graag willen ze zichzelf ontwikkelen. Deze dimensie bepaalt of de andere vier versterkt of verzwakt worden.

      Bron: D&B Today


6. Samenwerken om te vernieuwen 
In toenemende mate zien we dat samenwerking op het gebied van innovatie "open innovatie", ook wel co-creatie tot goede resultaten leidt. In de strategie van organisaties zien we dan ook steeds vaker de bereidheid en zelfs het uitgangspunt om met andere organisaties (leveranciers, concurrenten en klanten) samen te werken om te vernieuwen.

7. Monitoren externe en interne ontwikkelingen
Wil je als organisatie bijblijven of wellicht zelfs voorop lopen dan is continue monitoren van alle ontwikkelingen van belang. Zowel de externe als de interne. Hiertoe is het nodig capaciteit vrij te maken, bij voorkeur bij de medewerkers zelf om van onderuit voorstellen voor vernieuwing aangereikt te krijgen.

Hoe beginnen?
Maar waar moet je beginnen? Om te bepalen of alle aspecten met elkaar in balans zijn is het eerst nodig om na te denken hoe het met de balans tussen de vijf managementaspecten - strategie, organisatie, cultuur, daadkracht en introductie - van innovatie gesteld is in de organisatie. Een onderzoek is dus nodig.

Onze handreiking
Doe eens een kostenloze test over welke mening u zelf hebt over een aantal managementaspecten die bij innoveren komen kijken. Laat vervolgens uw collega managers ook zo'n test doen en vergelijk de uitkomsten en kom vervolgens tot een vergelijk. Uit de discussie die volgt komen praktische aanwijzingen om verbeteringen door te voeren die het innovatieproces beter in balans brengt en zal leiden tot meer succes.

Meer weten over hoe innovaties effectiever en efficiënter kan binnen uw organisatie?

Chris Goes van Affekt verzorgt in samenwerking met Willem de Vries van STEM industrial Marketing Centre een Quick Scan om het Innovatie Vermogen in uw organisatie te meten .

Aanbiedingen:

  1. Doe de Quick scan laat uw contactgegevens achter. U ontvangt vrijbklijvend en zonder kosten de uitslag. U kunt daarna zelf overwegen een verder traject in te gaan.

  2. Doe de Quick scan en kom het resultaat bespreken tijdens een ‘Open B2B Marketing, Sales & Innovation Coffee’. Deze organiseert STEM iedere 3e vrijdag van de maand van 8.30 tot circa 11.00 uur.

  3. Stem leden die de scan invullen en hun contactgegevens achterlaten om de uitkomst te ontvangen en er voor kiezen een analyse op bedrijfsniveau uit te voeren ontvangen 25% korting op dit vervolgonderzoek onder collega's tot een maximum van 10 personen.

Wilt u eerst meer weten over het nut en de noodzaak van een quick scan over het Innovatie vermogen van uw organisatie? Raadpleeg dan de informatie hierover.

« Terug naar overzicht met blogs

Our Phone Number: +31 (0)6 204 275 84
Close