27 workers 1129-270

Stem - Linking your future

Ons profiel

Het is komkommertijd!

Het is komkommertijd!

VarendeWestlander2-kleurrijk-VC17donderdag 10 augustus 2017 21:17

Het is hoog zomer. Althans afgemeten aan het aantal mensen dat in mijn directe en minder directe omgeving op vakantie is. Qua weer is het echt Hollands zomerweer. Redelijke temperaturen, een beetje zon maar ook af en toe een stortbui. Er is weinig nieuws – of het moet het nieuws zijn dat de NOS uitzond in het journaal over een nieuwslezer van de BBC. Met grote tegenzin kondigde hij een typisch gevalletje van komkommertijd nieuws* aan. Wat is dat toch met die komkommertijd?

Door heer Willem de Vries


Betekenis komkommertijd

Over de herkomst van de term ‘komkommertijd’ zijn diverse lezingen te vinden op internet**. De meest gangbare is: ‘een slappe periode qua handel en nieuws’. Van oudsher de zomermaand augustus, waarin de komkommer geoogst werd.  Maar sinds de opkomst van de glastuinbouw kunnen tuinders in Nederland het hele jaar door komkommers telen en oogsten. Net zoals paprika’s, tomaten, aubergines en al die andere groenten en siergewassen waar onze glastuinbouwers zo trots op zijn.

Waarde voor alle stakeholders
Die trots bleek ook weer eens tijdens het jaarlijkse Varend Corso in het Westland. Waar het op alle kleurrijk versierde schepen alles behalve 'komkommertijd' leek. Hoewel er best wel af en toe een komkommer toegepast werd als versiering. Het is dan ook de missie van de stichting achter het varend corso om ‘alle producten uit het Westland en de regio te promoten’.

Maar het draait daarbij zeker niet alleen om de glastuinbouw en haar producten. Ook de belangen van andere stakeholders worden gediend met dit event dat ruim een half miljoen bezoekers trekt. Voor gemeenten in en rond het Westland alsmede de provincie Zuid Holland zijn dat: toerisme, aantrekkingskracht op bedrijven en de daaraan gekoppelde werkgelegenheid. En last but not least is het voor bezoekers  een aangename en ontspannende zomerse tijdsbesteding.

Voorbeeld voor menig bedrijf
Van dit uitgangspunt om waarde te creëren voor diverse stakeholders kan nog menig bedrijf wat leren, in mijn optiek. Want helaas kom ik in de praktijk nog heel wat bedrijven tegen die de term 'waardecreatie' toch vooral uitleggen als het creëren van waarde voor de eigen organisatie.

Nu moet je er natuurlijk wel voor zorgen dat je met jouw producten of diensten niet alleen waarde creëert voor jouw afnemers. Maar ook een deel van die toegevoegde waarde kunt toe-eigenen. Een onderwerp waar we in een blog al eens aandacht aan besteed hebben: ‘Wees duurder dan de concurrent, dan doe je het goed’.

Belang waardecreatie
Het belang van waardecreatie gaat echter verder dan een hogere prijs kunnen rekenen dan je concurrenten. Het levert zonder meer ook onderscheidend vermogen op en daarmee een verbeterde concurrentiepositie. Hier is echter diepgaand inzicht in klantproblemen voor nodig. Moet je bedrijf – en vooral haar medewerkers – begrijpen wat waarde en het creëren ervan voor afnemers en andere stakeholders nu precies is. Hoe je tot waardecreatie komt en hoe je die moet leveren. En dat het ontwikkelen van toegevoegde waarde niet alleen op productniveau plaatsvindt, maar steeds vaker innovatie in service en dienstverlening (servitization) met zich meebrengt; lees in dit kader ook eens het blog van Jos Fleischeuer: 
‘Servitization: hoe kijkt de klant ernaar?’

Proces
Het creëren van waarde is een proces waarbij pas aan het eind de mogelijkheid bestaat om een fair deel van de gecreëerde waarde aan het eigen bedrijf toe te eigenen. Hoewel je daar natuurlijk ook gedurende het hele proces van het creëren van waarde aan moet denken. Waardecreatie is dan ook een proces dat je niet op een zomerse namiddag zomaar even in gang zet. Hoewel de komkommertijd zich er wel goed voor leent om eens na te denken over het belang ervan. En, of het ieis is waar je meer over zou willen weten of leren?

Kennis maken?
Is dat het geval, maak dan eens kennis met de diverse aspecten van industriële marketing in onze andere blogs. Neem een kijkje op onze website bij onze business development opleidingen en workshops op het gebied van industriële business marketing, sales of innovatie.

Je kunt ook een keer ter kennismaking deelnemen aan één van onze masterclasses; bij voorbeeld die op woensdag 3 oktober over Servitization in industriële waardeketens.

Of neem gerust per mail contact met ons op voor een gesprek over business development in jouw bedrijf. Of bel direct: 085 104 65 36. Want we komen graag een keer langs om kennis te maken en te praten over de rol en betekenis van marketing, sales of innovatie binnen jouw technische organisatie.

*Komkommertijd bij BBC: link naar video BBC presentator heeft even geen zin in honden op een surfplank

 **Betekenis komkommertijd

« Terug naar overzicht met blogs

Our Phone Number: +31 (0)6 204 275 84
Close