man kijkt naar fabriek

Stem - Linking your future

Ons profiel

Waarom 0% werkloosheid niet goed is en opleiden noodzakelijk!

Waarom 0% werkloosheid niet goed is en opleiden noodzakelijk!

Quote_Michelangelo_over_lerendinsdag 17 oktober 2017 17:46

Vanaf de zomermaanden verschijnen er bijna wekelijks mooie groeicijfers over de Nederlandse economie en industrie. Maar die groei heeft ook een keerzijde: de arbeidsmarkt vertoont de nodige krapte. Wat ook heel goed merkbaar is in de industrie. Want menig technisch bedrijf heeft vacatures openstaan die niet eenvoudig in te vullen zijn. De consequentie daarvan is dat de concurrentiekracht van bedrijven onder druk komt te staan. De oplossing is niet eenvoudig maar scholing - een leven lang - is daarvoor noodzakelijker dan ooit.

Door heer Willem de Vries

Alleen maar Hosanna?
De zomermaanden ontlenen hun benaming ‘komkommertijd’ aan de zakelijk relatief rustige periode met weinig nieuws. Maar voor de industriële sector ging dat deze zomer niet op. Want de Nederlands Vereniging van Inkoopmanagers (NEVI) meldde zowel over de hele zomerperiode als de maand september een verdere groei van de Inkoopmanagersindex

Augustus was zelfs een 'lustrummaand': de 50ste maand met groei op rij. En in september werd de op één na grootste groei genoteerd sinds maart 2000 (!). Een indicatie dat het goed gaat met de Nederlandse industrie. 

Ook in de laatste weken van de kabinetsformatie was er veel nieuws over de economie die na een klein decennium magere jaren, nu toch echt op stoom komt. Maar tussen al die hosannaberichten over een groeiende economie en wat voor moois het kabinet Rutte III voor burgers en bedrijven in petto heeft, viel me een ander bericht op in het Financieel Dagblad van maandag 9 oktober.

Leren: het nieuwe rekruteren
In dat artikel pleit Harry van de Kraats (Directeur werkgeversvereniging AWVN) er voor dat er meer geld geïnvesteerd moet worden in de ontwikkeling van medewerkers. Daar heeft hij ook een reden voor: ‘Werkgevers hebben hun personeelsbeleid structureel verwaarloosd gedurende de crisisjaren’, zo begint het interview waarin hij zeker geen blad voor de mond neemt. En laat hij optekenen dat ‘personeelsmanagers verslaafd zijn geraakt aan het uitdelen van gouden handdrukken in plaats van de eigen mensen goed op te leiden en te behouden voor de arbeidsmarkt’. 

Harry van de Kraats is daarmee niet de enige die een signaal afgeeft over het belang van het opleiden en investeren in 'toekomstbestandige medewerkers'. Een toekomst waarin verandering steeds sneller gaat en een goed aanpassingsvermogen van mensen noodzakelijk is om relevant te blijven. 

‘Training is the new recruitment, is inmiddels een gevleugelde uitdrukking in Amerika’. Zo meldt hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen (Universiteit Tilburg) dan ook in een artikel op nos.nl over de gevolgen van een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Hij pleit daarbij voor het inzetbaar houden van mensen door ze scholing aan te bieden. Dat geldt zowel voor her-/bij- en omscholing van mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Maar ook voor mensen die nu een baan hebben, is scholing van belang om werkloosheid in de toekomst te voorkomen. 

Er zijn nu eenmaal beroepen of banen die zullen verdwijnen, meldt Rob Witjes (Hoofd Arbeidsmarktinformatie UWV) in hetzelfde artikel. Daarin lichten beide heren ook toe waarom 0% werkloosheid - ondanks een krappe arbeidsmarkt - niet wenselijk maar ook niet realiseerbaar is. Waarom het al een hele opgave is om uit te komen op een werkloosheidspercentage van 3% (evenwichtswerkloosheid). En dat daarvoor sterk in scholing en opleiding geïnvesteerd moet worden. Juist ook gedurende het hele arbeidzame leven van mensen. Anders blijkt en blijft een groter deel van het aanwezige arbeidspotentieel niet inzetbaar voor bedrijven. En dreigt een nog groter tekort aan medewerkers voor diezelfde organisaties.

Ook signalen vanuit de overheid
Het belang van een leven lang leren is ook al door diverse overheidsintanties gesignaleerd. In het voorjaar van 2017 verscheen een rapport van de Sociaal Economische Raad (SER) met als titel: ‘Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan’. Naar aanleiding hiervan meldde Mariëtte Hamer (voorzitter SER) in de pers: ‘Een goede opleiding is niet genoeg. Wendbaar en weerbaar zijn. Dat is van doorslaggevend belang’.  

Over die weerbaarheid verscheen eind december 2016 ook al een interview met Job Swank (directeur van De Nederlandse Bank), waarin hij onder meer ingaat op de schommelingen in het ontstaan en verloren gaan van beroepen en banen. 'Daar moet je als economie, als werknemer en als samenleving op voorbereid zijn', aldus Swank.

Dit artikel en een persbericht van Uitzendonderneming Randstad over het touwtrekken aan medewerkers voor de 27 meest gevraagde functies in 2017,  vormden aanleiding voor mijn blog: 'Tekort aan technici, marketeers en accountmanagers: hoe moet het nu met marketing en commercie in de technische sector?'. Daarin schets ik de gevolgen van een tekort aan medewerkers met de juiste opleiding. Ook waar het de marketing en commerciële taken binnen een technische onderneming betreft. 

Op Prinsjesdag 2016 ontvingen de leden van de Tweede Kamer een 22 pagina’s tellende notitie van het ministerie van Onderwijs en Wetenschap waarin in de eerste alinea ook het belang van permanent leren wordt vermeld. En ook de OnderwijsRaad benoemt in haar rapport van eind 2016 het belang van een leven lang leren.  

Learn or lose
Eveneens in 2016, was dit onderwerp de kern van de oratie van Nick van Dam waarmee hij het ambt van hoogleraar Corporate Learning and Development aan Nyenrode Business Universiteit aanvaarde. 

Daarin meldt hij dat overheden en bedrijfsleven zich onvoldoende voorbereiden op de eisen die de vierde industriële revolutie met zich meebrengen. Nick van Dam zegt hierover: 'De ontwikkeling van medewerkers is gericht op het functioneren van nu en niet op dat van de toekomst. Als daar geen ommezwaai in komt raakt dat op den duur alle werknemers. Bedrijven moeten meer investeren in arbeid en hun medewerkers om er zodoende voor te zorgen dat innovaties mogelijk blijven'. 

Al in de titel van zijn oratie ‘Learn or Lose’ windt hij er dan ook geen doekjes om dat blijvend leren een noodzaak is. Voor bedrijven is het stimuleren van de verdere ontwikkeling van medewerkers van belang voor het voortbestaan van de organisatie.

En voor ieder individu is 'blijvend leren' van belang om zijn/haar kansen op arbeid in de toekomst te behouden. Want zoals ook al eerder in dit blog opgemerkt, verdwijnen huidige beroepen en banen. Anderzijds dienen zich ook weer nieuwe kansen aan door de ontwikkeling van nieuwe jobs. Waarvoor echter wel kennis uit diverse vakgebieden en andere vaardigheden nodig zijn. Juist ook in technische bedrijven.

SmartWorking
Niet voor niets houdt de Vereniging FME een grootschalig onderzoek onder technische bedrijven en hun medewerkers. Doel van het onderzoek is een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van werk en werken in de toekomst in de technologische industrie. Om zo in kaart te brengen hoe bedrijven en medewerkers zich moeten voorbereiden op die toekomst, welke kennis en welke vaardigheden nodig zijn. Vanuit STEM attenderen we je dan ook graag op dit onderzoek. En natuurlijk zorgen we ook voor een terugkoppeling van de resultaten.  

« Terug naar overzicht met blogs

Our Phone Number: +31 (0)6 204 275 84
Close