_DEF1648-2-Edit

Stem - Linking your future

Ons profiel

MarketingTroonrede 2018: Menselijke maat in disruptieve tijden - ook in B2B van belang

MarketingTroonrede 2018: Menselijke maat in disruptieve tijden - ook in B2B van belang

181003STEMsite_IMG_4485dinsdag 25 september 2018 20:13

In de wapenzaal van Kasteel Nyenrode werd op deze vierde dinsdag in september de MarketingTroonrede 2018 uitgesproken door Rob Beltman, marketing director van de Jaarbeurs en tevens auteur van het boek ‘De marketingorganisatie van de toekomst’. De MarketingTroonrede is een moment van zelfreflectie voor alle marketeers en voor marketing verantwoordelijke managers – ook in technische B2B.

Door heer Gijs Molsbergen

Zo’n dikke 40 mensen - marketeers en innovatiemanagers uit alle branches en sectoren - luisterden naar de MartketingTroonrede, opgevolgd met een reflectie door marketingstrateeg Prof Dr Henry Robben. De MarketingTroonrede (hier te lezen) is een moment om uit de dagelijkse sleur te stappen en de veranderende rol van de marketeer en het vakgebied te duiden. Want het is in deze tijd makkelijk om ‘te verdwalen in de grote complexiteit van markten die grillig meebewegen met geopolitieke, economische en technologische schokken’, zo leest de troonrede.

Verbindende schakel
Een belangrijk en terugkerend element binnen de troonrede is dat de marketeer van nu de ‘verbindende schakel moet zijn die het DNA van de organisatie via merkwaarden en klantbeleving tot leven kust’. Het belang van deze marketeer die verbinding zoekt kwam ook na de troonrede regelmatig ter sprake. Onder andere tijdens het Lagerhuis debat dat tussen de aanwezigen georganiseerd werd, waarbij er zelfs debaters waren die openlijk van mening veranderden en zodoende de verbinding met anderen durfden op te zoeken.

Marketingschaakspel
Essentieel is daarnaast dat marketeers duurzame business realiseren op basis van klantkeuze, stelt Henry Robben. Er worden namelijk nog te vaak mooie beloftes gedaan door marketeers die nooit waargemaakt worden, zo redeneert hij. Het onderscheiden van jezelf als merk en marketeer, doe je door relevant te zijn voor klanten.

Die ‘Sweet Spot’ vindt je alleen door de grootmeester van het marketingschaakspel te zijn. Waarbij de marketeer leiderschap toont, zichzelf en zijn team continu laat werken aan nieuwe competenties en de ware startup en scale-up disruptors binnen markten weet te identificeren, of zelf weet te creëren.

Uit de vragen van de aanwezigen voor Rob Beltman na de MarketingTroonrede blijkt ook wel dat marketeers druk ervaren door innovatieve technologie. Omdat Artificial Intelligence en robots de potentie lijken te hebben om marketeers overbodig te maken bijvoorbeeld. Of omdat startups niet zozeer gezien worden als innovatiebron, maar als bedreiging. Ondanks deze disruptieve tijden blijft de menselijke maat essentieel, aldus Rob Beltman. Marketeers moeten leren te groeien als mens, regelmatig de machinekamer in duiken en de verbinding zijn tussen afdelingen, klanten en leveranciers.

Vaker moeten marketeers uit de doe-modus komen. Om van een afstand eens te kijken naar waar ze nu eigenlijk mee bezig zijn, of dat dat toekomstbestendig is en om te kijken wat voor veranderingen er op hen af komen. Dát onderscheidt in de komende jaren een goede marketeer van de rest, om de kans op het winnen van het dynamische marketingschaakspel te vergroten.

Lees hier de hele MarketingTroonrede 2018

Duiding voor marketing verantwoordelijke managers in de maakindustrie

Centraal in de MarketingTroonrede 2018 staat de metafoor van het simultaan schaken op drie borden: de markt, de organisatie zelf en het marketingvak. We schetsen hier een aantal zaken die daarbij van betekenis zijn voor technische B2B bedrijven.

De markt
In de MarketingTroonrede 2018 wordt diverse malen gerefereerd aan snelle technische ontwikkelingen die samen met geopolitieke golven en snel opvolgende economische cycli invloed hebben op de markten en marktpositie van bedrijven in alle branches en sectoren.

In de maakindustrie bieden die technologische ontwikkelingen kansen op het ontwikkelen van nieuwe producten maar meer en meer ook op nieuwe diensten (servitization). De industrieel marketeer speelt hierbij een cruciale rol om enerzijds de klantbehoeften te inventariseren en deze samen met mensen uit de techniek te vertalen naar oplossingen en waardeproposities.

Ook in technische B2B ontstaan arena’s waarin dominante marktpartijen actief zijn. Denk maar eens aan de opkomst van Amazon-B2B waar technische bedrijven hun producten aanbieden. Een ontwikkeling die de positie van agenten, distributeurs en groothandelaren bedreigt. Niet alleen relevant voor directies en marketeers van deze bedrijven. Maar juist ook voor (marketing) managers van bedrijven die gebruik maken van deze kanalen in hun verkoopproces. Welke keuzes moet je maken voor de toekomst?

Anderzijds wordt van technische bedrijven verwacht dat zij samen met andere technische bedrijven werken aan de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. De reden hiervoor is dat je als technisch bedrijf nu eenmaal niet alle specialismen zelf meer in huis kunt hebben. De rol van marketing hierbij is eveneens het ontdekken van de behoeften in de markt. Het vaststellen van de marktpotentie die ontwikkelingen in zich hebben en het op de juiste wijze in samenspraak met andere partijen positioneren van de gezamenlijk te introduceren waardepropositie. Denk daarbij ook aan de branding, prijsstelling, keuze van het afzetkanaal (via een eigen verkooporganisatie, een webplatform, via agenten, distributeurs of juist via de partners die bij de ontwikkeling betrokken zijn).

De organisatie zelf
De MarketingTroonrede 2018 spreekt over het belang van de marketeer als de verbindende schakel tussen marketpartijen en de eigen organisatie. In technische B2B bedrijven krijgen klanten meer en meer direct contact met technici/engineers.  Juist dan is het van belang dat de industrieel marketeer het voortouw neemt om de gehele organisatie communicatiever en meer interactief te maken. En er voor te zorgen dat technici zich niet verliezen in de techniek maar blijven denken aan oplossingen voor de klant, die niet altijd vanzelfsprekend voortkomen vanuit technische mogelijkheden.

Het marketingvak
In Business-to-Consumer organisaties heeft digitalisering binnen het vakgebied sterk aan terrein gewonnen. Zoveel zelfs dat in de MarketingTroonrede de vraag gesteld wordt op welke wijze marketing daarbij toch een menselijke maat kan blijven behouden. Data-analyse lijkt voor veel technische bedrijven voorbestemd voor de techniek zelf. Maar juist in een technische omgeving kan data-analyse ingezet worden om afnemers te voorzien van producten of diensten die hen bijdragen leveren aan een efficiënter productieproces, het voorkomen van uitval of stilstand. Te denken valt aan predictive maintenance, besturing op afstand of machine-to-machine communicatie, energie efficiency et cetera.

Het maken van de vertaalslag hiervan naar benefits is een proces met een duidelijke ‘human touch’, waar juist ook de industrieel marketeer nauw bij betrokken dient te zijn. Om de CEO – die doorgaans in een technische omgeving ook technisch geschoold is – te ondersteunen bij de noodzakelijke transitie naar een steeds meer klant- en marktgerichte organisatie. Omdat van technische organisaties ook steeds vaker gevraagd wordt om snel en adequaat te experimenteren om een winnende positie te behouden.

Dit alles vraagt ook in technische B2B bedrijven om meer aandacht voor klant- en marktgerichte competenties van medewerkers. Die overigens meer verweven zijn met een alfa- dan een bèta-profiel. En het zijn juist die aan een alfa-profiel gerelateerde competenties die eenvoudiger aan te scherpen zijn door training en opleiding.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de duiding van de marketingtroonrede voor uw technische B2B organisatie? Of over de mogelijkheden voor het verbeteren van de competenties die van belang zijn voor de klant- en marktgerichtheid van de medewerkers? Neem dan gerust contact met ons op: telefonisch 085 104 65 36 of per mail

« Terug naar overzicht met blogs

Our Phone Number: +31 (0)6 204 275 84
Close