27 workers 1129-270

Stem - Linking your future

Ons profiel

Digitale marketing: over de kunst van marktgerichtheid en het realiseren van tevreden klanten

Digitale marketing: over de kunst van marktgerichtheid en het realiseren van tevreden klanten

190313AI-beeld_Schilderijdinsdag 19 maart 2019 21:01

Alsof de getoonde schildering een onderdeel van de Staalmeesters of de Nachtwacht was. Zo echt leek de afbeelding die Dr. Efthymios Constantinides* toonde tijdens de masterclass over Digital Marketing in technische B2B. Het bleek echter een computer-animatie gebaseerd op algoritmen. Bijna niet van echt te onderscheiden. Zomaar een voorbeeld waar Artificial Intelligence en algoritmen toe in staat zijn. En dan te bedenken dat we eigenlijk nog niet eens zo lang op weg zijn in de digitale transformatie. Maar ook dat die steeds vaker het businessmodel van technische B2B organisaties en de functie van de (industrieel) marketeer op z’n kop zet.

Door heer Willem de Vries

De centrale boodschap tijdens de masterclass van 13 maart was dan ook dat we ons nog midden in de digitale transformatie bevinden. Dat de toekomstige marketeer steeds vaker over een technische en wetenschappelijke (Beta) en creatieve (Alfa) kant moet beschikken. Want de marketeer zal steeds vaker analyses moeten maken op basis van digitaal verkregen data. Om daarmee te ontdekken wat de behoeften en beweegredenen van afnemers zijn.  En vervolgens daarop (digitale) marketing en communicatie activiteiten af te stemmen en uit te voeren.

Big data als bron
Big data is dan ook de nieuwe bron van marketing informatie, hield Efthymios Constantinides de deelnemers voor. Zowel als input voor het innovatieproces van organisaties als de uiteindelijke communicatie met (potentiële) afnemers. Allemaal ontwikkelingen die invloed hebben op digitale marketing. Dat overigens veel meer omvat dan een attractieve website, Search Engine Optimization (SEO), Search Engine Advertising (SEA), content marketing en het digitaal geautomatiseerd laten verlopen van marketingprocessen (marketing automation). Onderwerpen die tijdens de tweede masterclass over Digital Marketing in technische B2B op 15 mei bij Itsme in Raamsdonksveer, uitgebreider aan de orde komen.

Uit de overview die Efthymios Constantinides gaf over de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen, kwam duidelijk naar voren dat digital marketing zowel invloed heeft op marketing middelen, media en tools. Maar ook op de strategie en het business model van organisaties. Ook in de maakindustrie.

Alles komt tezamen
Artificial Intelligence is daarbij de meest disruptieve techniek voor marketing. De reden dat deze techniek nu een doorbraak meemaakt komt overigens voort uit het feit dat:

 1. steeds meer data beschikbaar komt (en in de toekomst wordt dat nog veel meer en betere data);
 2. de snelheid van computers nu groot genoeg is voor het analyseren van grote hoeveelheden data (en naar verwachting nog veel sneller worden en dus nog veel meer data sneller kunnen verwerken);
 3. wiskundige formules en algoritmen die al jaren bekend zijn nu meer relevantie krijgen vanwege de beschikbare data en rekenkracht.

Ook in B2B
Op dit moment lijken ontwikkelingen in digitale marketing vooral in B2C markten plaats te vinden. Maar niets is minder waar. Want digitalisering is ook volop gaande rondom productontwikkeling, productie en onderhoud & reparatie in de  maakindustrie. Denk daarbij aan:

 1. rapid prototyping door de toepassing van 3D-printing en de digitale mogelijkheden van ontwerpprogramma’s;
 2. de toepassing van 3D-printtechnologie in kleinschalige productie;
 3. het produceren in sterk geautomatiseerde en gerobotiseerde bedrijven;
 4. de toepassing van RFID-tags voor logistiek en transport;
 5. het verzamelen van data via sensoren in voortbrengingsprocessen om daarmee steeds nauwkeuriger te kunnen voorspellen wanneer onderhoud of reparatie nodig is.

Ontwikkelingen die grote invloed kunnen hebben op de bedrijfsprocessen en de businessmodellen van technische B2B bedrijven.

Digital marketing
En last but not least heeft de digitale transformatie zeker ook gevolgen voor de marketing van organisaties, want het maakt het ook voor B2B bedrijven steeds beter mogelijk om:

 1. diepgaander naar de behoeften en het gebruik van materialen of apparaten/machines te kijken van de gebruiker - of anders gezegd: de klant van de klant van de klant - onder meer omdat data van verschillende bronnen steeds beter te combineren en te analyseren zijn;
 2. het zoeken, vinden en selecteren van de meest relevante klanten en prospects te optimaliseren – dit door Artificial Intelligence te gebruiken voor het combineren van informatie van sales en andere bronnen en het analyseren hiervan;
 3. zeer specifiek op een individu afgestemde informatie en communicatie (hyper-personalisation) te laten plaatsvinden, door vergaande analyse van het gedrag en voorkeuren van personen en het geautomatiseerd aanbieden van relevante content;
 4. interne processen, onderhoud, voorraden en juiste aflevermomenten te voorspellen en hierdoor beter aan te laten  sluiten op de bedrijfsprocessen en behoeften van afnemers.

Geen truc, wel een kunst
Bij Festo – gastheer van deze masterclass - heeft men op deze terreinen inmiddels de nodige stappen gezet. Is goed gekeken naar de digitale reis die afnemers maken en hoe hierop door de organisatie off- en online geacteerd moet worden. Digitale dashboards en smart products waarbij een ‘standaard component’ vanuit een App aangestuurd wordt om zo verschillende functionaliteiten vanuit een apparaat mogelijk te maken, zijn slechts enkele voorbeelden hiervan. Die ook al geleid hebben tot nieuwe verdienmodellen.

De rol van marketing verschuift daarbij steeds meer van een ondersteunende functie naar een integraal markt- en klantgericht denken en opereren binnen de hele organisatie. Digitale marketing is dan ook niet meer dan een multi toolbox, gericht op het realiseren van tevreden klanten. Maar de kunst om hier het maximale uit te halen schuilt toch in de marktgerichtheid van een bedrijf.

De vraag van Efthymios Constantinides aan het begin van deze masterclass in welke mate de impact van digitalisering al leeft en speelt binnen de organisaties van de deelnemers is dan ook relevant voor ieder bedrijf in de maakindustrie. Temeer omdat dit ook een sterke relatie heeft met de mate van marktgerichtheid van organisaties.

Hoe marktgerichtheid is jouw organisatie?
Wil je meer weten over de status van marktgerichtheid van jouw organisatie? Doe dan mee aan een onderzoek dat door STEM Industrial Marketing Centre in samenwerking met de Universiteit Twente wordt uitgevoerd over de marktgerichtheid van bedrijven in de maakindustrie. Je helpt daarmee Lea Möllering en Twan Ophof (Universiteit Twente) aan onderzoeksgegevens voor hun master scripties rond dit onderwerp. De resultaten van dit onderzoek gebruiken wij weer om technische B2B-bedrijven beter van dienst te zijn bij het optimaliseren van hun marktpositie.

Zelf leren van dit onderzoek?
Je kunt ook zelf direct wijzer worden van dit onderzoek. Want als je na het invullen jouw e-mailadres invult, ontvang je:
- met enkele dagen een eerste indicatie over de mate van marktgerichtheid van jouw technische B2B bedrijf;
- in het najaar een benchmark over de marktoriëntatie van jouw bedrijf ten opzichte van andere deelnemers - bij voldoende response ook in jouw sector;
- een uitnodiging om deel te nemen aan een speciale masterclass waarbij de resultaten van dit onderzoek centraal staan.

Benieuwd naar de mate van marktgerichtheid van jouw B2B-bedrijf? Neem dan via onderstaande button direct deel aan dit onderzoek.

* Dr. Efthymios Constantinides - Assistent Professor Digital Marketing (Universiteit Twente)

« Terug naar overzicht met blogs

Our Phone Number: +31 (0)6 204 275 84
Close