man kijkt naar fabriek

Stem - Linking your future

Ons profiel

Tekort aan technici is niet even een ’storinkje' oplossen.

Tekort aan technici is niet even een ’storinkje' oplossen.

191010Storinkje-Blog_David-Knopsdonderdag 10 oktober 2019 12:20

Er is een krappe arbeidsmarkt, ook in de techniek. Er zijn veel openstaande vacatures. Werving van nieuwe medewerkers heeft de hoogste prioriteit. Totdat een nieuwe recessie komt. Dan volgen de onvermijdelijke kostbare reorganisaties. Of is het tekort aan goed opgeleide technici structureel? Is dan het inzetten op recruitment effectief genoeg? Zijn er andere innovatieve oplossingen om het tekort op te lossen?

Door heer David Knops - lid STEM Industrial Marketing Association

Eerst maar eens de harde cijfers. Waar hebben het over? In Nederland werken ruim 1,53 miljoen mensen in een technisch beroep. Techniek is daarmee een grote sector en de behoefte aan technici onverminderd hoger is dan het aanbod. Het aantal techniek en ICT-vacatures steeg de afgelopen 2 jaar met meer dan 50% tot ruim 86.400.

Het structurele tekort aan technici wordt veroorzaakt door twee belangrijke aspecten:

  1. Instroom probleem: geen aantrekkelijk imago
    Het imago van techniek is; óf ‘rocket science’ óf ‘zwaar buitenwerken’. Beide ‘imago’s’ zijn voor een grote doelgroep jongeren niet echt aantrekkelijk. Zo’n 30% van de technisch opgeleide jongeren gaat niet in de techniek werken.

  2. Uitstroom probleem: gebrek aan innovatie in organisatie
    Techniek ontwikkelt zich razend snel. De mate waarin innovatie en creativiteit echt ingebed is en gewaardeerd wordt, juist binnen een technische organisatie, laat wel eens te wensen over. Veel technici verlaten dan ook de sector.

Hoe dan wel?.....Innovatie in plaats van reparatie: hoe je met organisatiecultuur en (marketing)communicatie verder komt dan met recruitment.

Het ‘mensen-probleem’ niet technisch oplossen!
De valkuil van veel technische organisaties is dat ze het tekort aan medewerkers op een technische/wiskundige manier proberen op te oplossen! Met Excel-sheets ‘de sommetjes’ maken en de benodigde productiecapaciteit (in casu medewerkers) met recruitment-tools proberen op te lossen.

De vraag is of focus op recruitment de oplossing voor het probleem is? Het is niet even een technische storing verhelpen maar een structureel probleem aanpakken. Er is namelijk op korte- en middellange termijn niet genoeg potentiële instroom. En het ‘wegkopen’ bij de concurrent lokt meestal ook een tegenreactie uit. Het tekort aan goed opgeleide technici is dan ook structureel en vraagt om een innovatieve, niet technische oplossing!

Niet even een ‘storinkje’ oplossen!

Cultuur en imago
Innoveer in plaats van repareer: focus op de onderstroom en start met een productiviteitsanalyse van de organisatiecultuur. Elk bedrijf heeft een cultuur. Of sterker, elk bedrijf is een cultuur. Onderzoeken tonen aan dat het investeren in cultuur de financiële performance verbeterd. Immers: ’Culture eats Strategy for breakfast’ [Peter Drucker].

Cultuur doet er dus toe. Het is het fundament voor hoe effectief en dus productief een organisatie (technisch gezien niets anders dan de som van de medewerkers) functioneert. De vraag is dan ook of er werkelijk een tekort is aan arbeidsvermogen in de technische sector en het enkel met recruitment is op te lossen? Of is er winst te halen in de cultuur van de organisatie?

Cultuur meten en productiviteit verhogen
De productiviteit van een organisatiecultuur  is te meten met behulp van een cultuurwaarde (drijfveren) onderzoek (Barrett Values Centre). Hierbij wordt objectief (zonder oordeel) vastgesteld hoe de organisatiecultuur aansluit bij de persoonlijke drijfveren van de medewerkers. Met dit inzicht is duidelijk te maken waar de grootste energielekken in een organisatie zitten. (Dit wordt ook wel ‘culturele entropie’ genoemd en wordt in een percentage uitgedrukt.)

Elke organisatie kent culturele energieverliezen. In een wereldwijde benchmark (zie afbeelding) zijn de gemiddelde percentages per bedrijfstak onderzocht. Veel technische sectoren kennen een ‘culturele entropie’ van meer dan 20%. Met 10% entropie (energieverlies) als aanvaardbaar niveau voor een gezonde organisatiecultuur, is er dus nog veel productiviteit te halen uit de eigen organisatie. Cultuur is dus tastbaarder te maken en te verbeteren. En als daarmee de productiviteit toeneemt is er minder instroom nodig.

Een beter imago begint bij jezelf
Hoewel het werkelijke tekort aan technici dus waarschijnlijk lager is, moet er ook iets aan het imago verbeterd worden. Als je met cultuur bezig bent moet je ook iets met imago/communicatie doen.

Wat te doen met het imago van techniek?
Laat zien dat techniek er echt toe doet. Het communicatief en trots maken op de rol die techniek in ons dagelijks leven speelt, is inspirerend en motiverend voor zowel de bestaande medewerkers (culturele energieverlies) als potentiële medewerkers (innovatie).

Vanuit het motto; ‘het is toch niet bijzonder wat wij doen’, doen veel technische bedrijven zichzelf onterecht tekort!

Met (marketing)communicatie kan veel beter zichtbaar en onder de aandacht gebracht worden welke maatschappelijk rol techniek speelt. En het mooie is dat heel veel technische organisaties het in zich hebben! [ter inspiratie: Make Tech Yours].

Een beter imago begint bij je zelf! ‘Techniek-trots’ zit al in de organisatie, geef het een podium. Verhoog het bewustzijn in de eigen organisatie. ‘Be proud and tell it!’ Techniek wordt hiermee relevanter en toegankelijker.

PS: Ook in de Marketing Troonrede 2019 kwam het belang van een goed - en betekenisvol - imago aan de orde, juist in deze tijd van digitalisering en big-data!

Round table over uw imago?
Een goede start voor een beter imago begint bij het zelf deelname aan een round table die STEM in samenspraak met David Knops bij voldoende belangstelling organiseert.

Geef hier jouw belangstelling door dan nodigen we je via datumprikker uit voor een bijeenkomst centraal in Nederland.

Wil je liever een persoonlijk gesprek over het belang van een goed imago? Ook dat is mogelijk. Stuur dan een persoonlijk bericht via e-mail naar Willem de Vries.

NB. Dit blog van David Knops is recent als een 'long read' door hem geplaatst op LinkedIn en via deze link te lezen.

« Terug naar overzicht met blogs

Our Phone Number: +31 (0)6 204 275 84
Close