27 workers 1129-270

Stem - Linking your future

Ons profiel

STEMmings-café: maak je hoofd leeg, houd focus en andere zaken die besproken zijn.

STEMmings-café: maak je hoofd leeg, houd focus en andere zaken die besproken zijn.

200403STEMmingscafe#2-2zaterdag 25 april 2020 11:48

Het STEMmings-café is zeker geen verplichte kost. Wel een vast online-moment in de week, waarop je digitaal kunt 'aanwaaien' als professional uit de maakindustrie, bouw en installatietechniek.

Om te luisteren of het gesprek aan te gaan. Elkaar te ontmoeten of om datgene wat je in deze bijzondere tijden bezighoudt te delen. En je hoeft er geen lid voor te zijn van STEM Industrial Marketing Association. Maar wel feeling hebben met business development. We delen hier de belangrijkste onderwerpen in een blog en geven waar mogelijk ook de tips die besproken zijn.

Door heer Willem de Vries

Een paar zaken die tijdens diverse edities van het STEMmings-café aan de orde zijn gekomen met wat tips daarbij. Hoewel ook duidelijk bleek dat niet voor elke situatie er direct een oplossing is:

 1. Bij de meeste deelnemers lopen zaken nog steeds door. Hoewel er ook wel zorgen zijn dat opdrachten komen te vervallen als de huidige situatie langere tijd gaat duren.

  Tips:
  Blijf communiceren met je medewerkers, afnemers en doelgroepen. Want niet-communiceren kan niet; dan gaan veronderstellingen een eigen leven leiden. Maar toon in je communicatie wel empathie. Voorkom dat je pusherig en te commercieel overkomt. Dat kan slecht aflopen. Kijk maar eens naar de recente escapades op dit gebied van RUMAG en haar CEO Thijs van der Heide die daardoor zelfs moest aftreden.

 2. Maar sommige productiebedrijven bemerken nu toch wel het stilvallen van bedrijven in de toeleverketen. Ze krijgen bepaalde onderdelen niet geleverd en kunnen daardoor zelf niet afleveren.

  Tips:
  Wellicht dat je er op dit moment niet veel aan kunt veranderen. Maar het is misschien wel heel verstandig om de tijd nu goed te benutten om te kijken wat nu precies kritische resources zijn voor jouw afnemers of hun klanten bij jouw leveranties. Zowel in mensen, middelen als materialen. En hoe die kritische elementen doorwerken in jouw toeleverketen.

  Maak waar mogelijk nu nog afspraken voor strategische samenwerkingsverbanden omtrent die kritische elementen. Of maak die nu in ieder geval bespreekbaar om ze voor de toekomst zekeren. Want we moeten er rekening mee houden dat de huidige ‘intelligente lockdown’ langer zal duren maar in dezelfde of iets mindere mate zich de komende tijd zullen herhalen.


 3. De aflevering van producten zoals, is nu niet mogelijk omdat service-monteurs die de levering bij afnemers moeten installeren niet naar het buitenland mogen reizen.

  Tips:
  Ook iets waar je nu niet veel meer aan kunt veranderen, maar mogelijk al wel maatregelen voor kunt treffen voor de toekomst. Zoalss lokale monteurs trainen en ‘certificeren’ zodat niet altijd de eigen monteurs de wereld over hoeven te reizen. Scheelt ook straks als er geen beperkingen meer zijn. Het levert snelheid, efficiency en lagere kosten op terwijl je toch de waardepropositie kunt leveren die de klant van jou verwacht. Ook als veel zaken en communicatie voor een belangrijk deel online (blijven) verlopen.

  Natuurlijk kost het wel wat inspanningen om dit voor elkaar te krijgen. Moet je wellicht met agenten gaan werken die ‘dedicated’ monteurs voor jou waardepropositie beschikbaar hebben. En zijn wellicht tools als Virtual Reality en online learning behulpzaam om de gewenste waardeprositie ook op afstand te kunnen leveren.

  In dit kader van waarde en waardeproposities verwijzen we graag naar een paar recente columns die Maarten van der Boon in InstallateursZaken publiceerde. En de vraag die Willem de Vries stelde in zijn recente blog op de site van STEM: ‘Hoe online-proof is uw waardepropositie’.

 4. Juist nu is het belangrijk om als manager je mensen vertrouwen te geven, zelf vertrouwen te houden en koersvastheid te tonen en toch ook wendbaar te zijn.

  Tips:
  Blijf in contact met je medewerkers/de mensen uit je team. Laat hen hun zorgen uitspreken, maar geef zelf ook duidelijk aan wat de situatie is en hoe je hier tegenaan kijkt.

  Blijf uitdragen wat de doelen op langere termijn zijn en welke koers nodig is om die doelen te realiseren. Blijf vertrouwen houden en uitstralen dat die koers tot de gestelde doelen leidt. Wees oprecht over tijdelijke noodzakelijke wijzigingen in die koers op basis van voortschrijdend inzicht. En voorkom een zwalkend beleid; dat straalt zeker geen vertrouwen uit.

 5. Tijdens een van de STEMmings-cafés gaf Ina Şabanoğlu de deelnemers een paar praktische handreikingen om onder de huidige omstandigheden – maar ook in andere tijden van stress en crisis – leider over jezelf en de business te blijven.

  Een paar tips van Ina:
  - Wéét hoe het fenomeen stress werkt zowel bij/in jou als ondernemer/manager als bij/in je medewerkers en hoe je deze effecten op een gezonde manier ombuigt.
  - Put jezelf niet uit door harder te gaan werken; dan span je het paard achter de wagen.
  - Blijf focus houden op het juiste doel; het ontwikkelen van je ‘warrior mind’ helpt hierin.
  - Maak je hoofd leeg; neem rust en tijd om te ontspannen. Want de beste ingevingen krijg je als je hoofd leeg is en je rustig en ontspannen bent. Hier zijn verschillende technieken voor, die relatief gemakkelijk zijn in te zetten.

  Ina geeft trainingen en workshops op deze gebieden; ook online.
 6. Online (samen)werken.
  Diverse deelnemers meldden dat hun agenda voller zit. Vooral ook met tele- en videoconferenties. Thuiswerken is opeens veel sneller geaccepteerd dan we voor het instellen van de intelligente lock down voor mogelijk hadden gehouden. Maarten van der Boon schreef er ook over in zijn meest recente blog in Installateurs Zaken. Maar omdat je ook geen reistijd meer hebt worden meetings aansluitend aan elkaar gepland. Je hebt daardoor geen tijd meer tussendoor om bij voorbeeld de actiepunten te noteren of even te reflecteren op de meeting.

  Tips:
  - Zorg voor ruimte in je agenda tussen verschillende online meetings in – of laat Outlook dat zelf doen door automatisch focus time in te laten plannen.
  - Zonder meer lijkt time-management een hot issue; daarom organiseren we vanuit STEM bij voldoende belangstelling een inleiding op het beheren van je online agenda (Outlook).
  - Maak met collega’s en zakelijke relaties duidelijke afspraken over het moment waarop ze een reactie van jou mogen verwachten. Naar klanten en potentiële afnemers is het een onderdeel van het waarmaken van de waardepropositie die je daarmee online proof maakt, zoals Willem de Vries aangaf in zijn blog ‘Hoe online proof is jouw waardepropositie’.
  - Zelfs creatieve/brainstormt sessies zijn online goed uit te voeren, inclusief whiteboards/brownpapers via onder meer www.mural.co

 7. Werk en prive lopen door elkaar heen bij thuiswerken. Dat kan ook niet anders. Sommige deelnemers gaven echter aan dat ze thuis wel beter geconcentreerd kunnen werken. Maar deelnemers met jonge/schoolgaande kinderen hebben er de laatste weken wel een taak bijgekregen.

  Tips:
  - Het is verstandig om afspraken te maken over de tijd waarop je beschikbaar bent voor zowel huisgenoten. Maar ook voor je werkgever en zakelijke relaties. Want het lijkt er soms wel op dat iedereen denkt dat je nu overal tijd voor hebt.
  - Bouw rust en pauze momenten in, zorg voor ontspanningsmoment en de nodige beweging en/of een frisse neus.
  -Google ook eens op ' tips voor thuiswerken’ dan vind je diverse sites met aanbevelingen om wat balans te houden tussen prive en werk in een thuiswerksituatie. Ze gaan van je kleden alsof je naar je werk gaat tot het plannen van blokken waarin je productief wil zijn.

Meepraten en tips ontvangen?
En heb je zelf nog tips, een brandende vraag of een marketing gerelateerd onderwerp waar je het over zou willen hebben? Kom dan gerust ‘aanwaaien’ tijdens het eerstvolgende STEMmings-café.

Elke vrijdagmiddag tussen 14 en 15 uur meepraten over onderwerpen die jou bezig houden, tips ontvangen of geven? Meld je dan aan via de button en je ontvangt wekelijks een uitnodiging om digitaal 'aan te waaien'. 

 

« Terug naar overzicht met blogs

Our Phone Number: +31 (0)6 204 275 84
Close