deelnemers-1200-270

Stem - Linking your future

Ons profiel

STEMmings-café #6: de stemming zat er goed in en er waren ook weer heel wat tips

STEMmings-café #6: de stemming zat er goed in en er waren ook weer heel wat tips

200501MentimeterSheet-1AlgemeneSTEMmingmaandag 04 mei 2020 16:12

De rode draad tijdens deze en komende STEMmings- cafés wordt gevormd door vragen die alle deelnemers over hun eigen situatie en die van hun organisatie kunnen beantwoorden. Dat gaat via een app waarmee je online de ‘stemming’ kunt peilen. De stemming zat er dan ook weer snel en goed in afgelopen vrijdag. En de gezondheid van de deelnemers bleek zelfs iets beter te zijn dan vorige week en was gemiddeld goed tot zeer goed.

Door heer Willem de Vries

Hoewel in algemene zin het stressniveau meevalt blijkt bij doorvragen dat er her en der toch wel wat zorgen zijn. Voor de een omdat een opdracht toch ´on hold’ is gezet, voor de ander omdat de orderstroom toch wel wat begint op te drogen.

Maar er zijn ook positieve zaken te melden waaronder een nieuwe job voor een van de deelnemers en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. 

Onderzoek markgerichtheid startups
Daar is STEM zelf ook mee bezig. Onder meer is in samenspraak met STEM Association lid Hugo Stijnen (SaleMate) en de Universiteit Twente een onderzoek in ontwikkeling naar de mate waarin startups marktgerichtheid vertonen en toepassen om hun kans op succes te vergroten. Want uit onderzoek is bekend dat 84% van de startups niet slaagt vanwege gebrek aan marktfocus. En de meeste deelnemers herkenden deze situatie ook wel. Reden om hier eens onderzoek naar te doen. Heb je voor jezelf of startups interessse in dit onderzoek, resultaten en aanbevelingen? Neem dan contact op met Willem de Vries

Tips en tops
Uit de rondvraag of de tips en tops uit voorgaande STEMmings-cafés zijn toegepast, blijkt uit deze ‘stemmingspeiling’ dat dit zeker het geval is. Het daadwerkelijk benoemen en delen van tips en tops waar deelnemers mee aan de slag zijn gegaan bleef echter nog wat beperkt.

Tip
Een tip die werd gegeven tijdens dit STEMmings-café kan juist heel goed toegepast worden in deze tijd waarin fysieke contacten niet zo goed mogelijk zijn. Zeker voor door de wol geverfde sales- en accountmanagers lijkt het online ‘bezoeken’ van relaties en het aangaan van een verkoopgesprek minder eenvoudig. Maar een keer een gesprek voeren dat niet direct op verkoop gericht is, is zonder meer aan te bevelen om van tijd tot tijd te doen. En in deze crisissituatie zelfs sterk aan te bevelen.

Noteer tijdens zo’n gesprek de problemen die je hoort waar klanten/prospects tegenaan lopen. Werk die eens uit in mogelijke oplossingen die je als organisatie kunt bieden en doe daarna pas een voorstel dat hierop is afgestemd.|

Toch blijkt ook onbekendheid met digitale middelen, de werking ervan maar ook de manier waarop je een gesprek kunt voeren voor nogal wat sales- en accountmanagers voor wat terughoudendheid te zorgen om dit online aan te gaan. Een issue waarvoor we bij STEM de handschoen snel willen oppakken.

Tip
Meer weten waar we aandenken om schroom te overwinne? Neem dan alvast contact met ons op.

Ook kwam in dit kader het gebruik van LinkedIn als instrument bij het leggen van contacten met potentiële afnemers aan de orde.

Tip
Zorg dat je na een uitnodiging om te ‘connecten’ daadwerkelijk de conversatie start. Deze en andere tips komen zonder meer ook aan de orde tijdens de masterclass van STEM op 19 mei over de mythe ‘marketing is social selling’. Een onderwerp dat nu nog actueler is dan toen we het vorig jaar programmeerden. Interesse in deelname? Kijk hier voor informatie en om je aan te melden voor deelname aan deze online masterclass.

De rol van marketing
Op de vraag of de huidige situatie al geleid heeft tot meer online kansen werd door vrijwel alle deelnemers positief gereageerd. Hoewel ook geconstateerd wordt dat dit voornamelijk het uitvoeren van e-mail marketing betreft en het digitaal uitwisselen van technische informatie omtrent de opdracht tussen klant en producent. Maar bij dit laatste blijft het nog wel de vraag of de waardepropositie hiermee ook echt online proof is. 

De rol van marketing wordt in deze tijd als redelijk essentieel gezien maar vooral voor het realiseren van middelen die ondersteunend zijn aan het (online) salesproces. Zoals een gespreksleidraad, presentaties of video’s die ondersteunend zijn aan een verkoopgesprek, waarvoor in een online setting zonder meer ook een strakke agenda nodig is.

Al met al een sessie met goede discussies en waarin weer de nodige tips en ervaringen gedeeld werden. En waarvoor we graag hier afsluiten met de woorden van Gertjan Prins over zijn kennismaking met het STEMmingscafe: ”Mooi alternatief voor de VrijMiBo waarop ik graag aan blijf haken”

Zelf meepraten en tips ontvangen?
En heb je zelf nog tips, een brandende vraag of een marketing gerelateerd onderwerp waar je het over zou willen hebben? Kom dan gerust ‘aanwaaien’ tijdens het eerstvolgende STEMmings-café.

Elke vrijdagmiddag tussen 14 en 15 uur meepraten over onderwerpen die jou bezig houden, tips ontvangen of geven? Meld je dan aan via de button en je ontvangt wekelijks een uitnodiging om digitaal 'aan te waaien'. 

PS. Weten wat er in eerdere STEMmings-cafés zoal aan de orde is gekomen en welke tips zijn gegeven? Lees dan hier ons blog hierover: 'Maak je hoofd leeg, houd focus en andere zaken die besproken zijn tijdens onze STEMmings-cafés'.

« Terug naar overzicht met blogs

Our Phone Number: +31 (0)6 204 275 84
Close