27 workers 1129-270

Stem - Linking your future

Ons profiel

Wees verandering voor!

Wees verandering voor!

knipsel_23062020donderdag 25 juni 2020 09:34

De laatste weken rolde het ene na het andere zwartgallige bericht over de economie, werkgelegenheid en bedrijvigheid zich over ons uit. Gelukkig maar dat er een zondebok is: het coronavirus. En dat Nederland steeds verder van slot mag. Met daarbij dan wel de waarschuwing vanuit ons kabinet dat we dat virus nog niet kwijt zijn. En, dat ‘overleven in de 1,5 meter-economie van straks, een aanpassing van bedrijfsmodellen vereist’. Maar is dat niet makkelijker gezegd dan gedaan?

Door heer Willem de Vries

Het gebeurt maar zelden dat onze regering zich zo ondubbelzinnig uitspreekt over wat ‘zou moeten’ in het bedrijfsleven. Die boodschap over de noodzaak tot het aanpassen van business modellen was tijdens de aankondiging van het tweede pakket steunmaatregelen. En werd gebracht bij monde van minister Wopke Hoekstra (financiën), die daarbij nog verder ging met een appèl op ons allemaal: ‘We vragen elke werknemer, elke zzp’er, elk bedrijf om aanpassingsvermogen’.

Gevolgen
Wat nu aanpassingsvermogen? Ik hoor namelijk wisselende berichten over de maakindustrie, bouw en installatiebranche. Sommige bedrijven draaien op volle toeren en andere bedrijven lijken regelrecht af te stevenen op een débacle. Als het op dit moment goed gaat met de business, lijkt er geen reden voor aanpassing. En als het water aan de lippen staat, wil je het liefst zo snel mogelijk terug naar het ‘oude normaal’ omdat dat feitelijk de beste manier lijkt om te overleven.

Een accu voor je marketingplan

Het mooie van het marketingvak is dat het uitgangspunt altijd een ‘nieuw normaal’ is. Want op strategisch niveau buigt marketing zich continue over de vraag: ‘wat zijn de gevolgen van ongewijzigd beleid’. En dan zie je eigenlijk dat verandering feitelijk de enige constante is. Of dat nu door Demografische, Economische, Politieke, Ecologische, Sociaal-culturele of Technologische ontwikkelingen komt. De DEPEST methode helpt je die in kaart te brengen.

De ACCU voor je marketingplan
Samen met een grondige analyse van de eigen kracht van een organisatie, vormt die de basis voor de bekende SWOT-analyse. In de praktijk zie ik daar in de uitvoering nogal eens zaken misgaan.  De vuistregel is dat Sterktes en Zwaktes met de eigen organisatie te maken hebben. Daar kun je invloed op uitoefenen. Op omgevingsfactoren zoals in de DEPEST-analyse gevonden kun je geen invloed uitoefenen. Daarin schuilen nu juist de Kansen en Bedreigingen.

Op een goede manier uitgevoerd levert deze methode van Analyseren, Concluderen, Creëren en Uitvoeren (ACCU) het vermogen aan een bedrijf om kansen te benutten. Maar geeft ook aan waar energie lekt. Deze ACCU-methode is een prima eerste stap om in kaart te brengen waar veranderingen nodig en mogelijk zijn.

Het is minimaal de eerste stap richting een marketingplan voor het komend jaar. Het kan ook zomaar de aanzet zijn voor een aanpassing van het huidige businessmodel van uw bedrijf. Hoewel niet makkelijk, de mogelijkheid om verandering voor te zijn.

Want ik wil niet somberen. Maar helaas moet ik ons kabinet wel enigszins gelijk geven. Of dat nu een nieuw normaal is? Wel een nieuwe werkelijkheid waar we mee te maken krijgen.

Ongeacht of we nu toch nog rekening moeten houden met het op- en afschakelen van (tijdelijke) beperkende maatregelen. Een maatschappij die zich op 1,5 meter afstand of een andere gepaste afstand van elkaar, met en langs elkaar heen beweegt. Of omdat we versneld een aantal transities hebben doorgemaakt, waardoor we zonder meer niet meer op alle fronten terugkeren naar het ‘oude normaal’.

Vertalen naar eigen organisatie
Als ik alleen al naar mijn onze eigen activiteiten kijk, dan is inmiddels wel duidelijk dat het online verzorgen van opleidingen en workshops voor een deel een blijvertje is. Hoewel dit eerder in een hybride vorm zal plaatsvinden. Omdat de interactie met deelnemers online toch minder effectief is dan wanneer je – op gepaste afstand – in een ruimte bij elkaar zit. Maar vast staat dat bepaalde delen van onze opleidingen en workshops voortaan online verzorgd zullen worden. En de intervisie momenten waarbij ook het groepsproces van belang is, als vanouds ergens op locatie in het land.

Dit biedt ons ook nieuwe kansen. Want we zijn veel minder afhankelijk van een minimum aantal deelnemers om te kunnen starten. Kunnen daardoor zelfs activiteiten in vakantieperiodes organiseren. Want je kunt zelfs vanuit je tuin, vanaf je balkon of de camping deelnemen. En voor jou als deelnemer betekent het dat je niet hoeft te reizen, een sessie daardoor ook makkelijker kunt inplannen en meer tijd overhoudt voor andere zaken. Al met al maakt het zelfs een flexibele instroom mogelijk, waardoor je als deelnemer niet altijd meer aan een vast startmoment gebonden bent.

Kansen zien en benutten
Wellicht biedt ‘die nieuwe werkelijkheid’ ook kansen voor jouw organisatie. Maar je moet dergelijke kansen wel zien en vervolgens weten te vertalen naar activiteiten die relevant zijn voor afnemers en passen bij jouw organisatie. En dat is nu precies waar een goed uitgevoerde SWOT-analyse je bij kan helpen. Daarom organiseren we deze zomer elke vrijdagmorgen een round table waarin we de basisprincipes van de SWOT-analyse bespreken om die ACCU van je marketingplan op de juiste wijze te voeden. Want dat is de basis voor verdere actie die jou moet helpen je marketing en commerciële activiteiten aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid die niet alleen nu ontstaat maar ook door constante veranderingen.

 

Kom je ACCU laden deze zomer!
We organiseren maandelijks de online inspiratiessie ‘hoe laad je de ACCU voor je marketingplan’.

Bijtijds in de ochtend van 9.00 tot 10.oo uur, zodat je nog een hele dag verder hebt om aan de slag te gaan.

Interesse in deelname?
Kijk dan hier voor meer informatie over deze (gratis) inspiratiesessie en meld je aan voor deelname.

Dit blog verscheen in een verkorte versie als column in Kunststof Magazine #4-2020 - download hier de PDF.

« Terug naar overzicht met blogs

Our Phone Number: +31 (0)6 204 275 84
Close