schip in haven

Stem - Linking your future

Ons profiel

Laat het niet aan toeval over!

Laat het niet aan toeval over!

200828KM5_knipsel-defwoensdag 02 september 2020 10:19

Toeval? Ik had het er ’s morgens met Hugo van der Horst (hoofdredacteur Kunststof Magazine) nog over: de 4 P’s uit de marketingmix. ’s Avonds kreeg ik een post onder ogen over het nieuwe boek van Philip Kotler*. Hij wordt gezien als de grondlegger van de marketingmix en haar 4 P’s: Product, Prijs, Plaats en Promotie. Die eer komt eigenlijk Neil Borden (1949) toe. Maar Kotler heeft met zijn publicaties wel veel mensen het belang laten inzien van een goede afstemming ervan.

Door heer Willem de Vries

Product is oplossing
Ik kom bij nogal wat technische bedrijven over de vloer. En vaak gaat het dan al snel over het product dat ze maken. Over de technologie die toegepast wordt voor de productie en de kwaliteit van het product. Een bepaalde basiskwaliteit is evident: een threshold attribute (Kano, 1984).

Natuurlijk kan in kwaliteit gevarieerd worden. Want niet alle producten hoeven aan dezelfde standaarden te voldoen. Maar die standaarden zijn veelal afhankelijk van het doel waarvoor een product gebruikt wordt (bijv. wel of geen medische toepassing). Het doel is daarmee feitelijk ook de waarde die de afnemer of eindgebruiker aan een product ontleent.

Prijs versus waarde
Bij het begrip waarde komt al snel de prijs aan de orde. Vaak hoor ik dat dit een punt van discussie is tussen leverancier en afnemer. In een eerdere column heb ik al eens over prijs gemeld dat het doorgaans alleen daarover gaat als producten niet of nauwelijks onderscheidend zijn van dat van de concurrentie.

Onderscheidend vermogen creëer je met een herkenbare oplossing voor een probleem dat de afnemer (of de gebruiker) ervaart. Dan doet prijs er minder toe. Zie hier de samenhang tussen prijs en product. Maar ook tussen goed weten welk probleem jouw product oplost, de waarde die de afnemer/gebruiker aan die oplossing hecht en de prijs die je dan kunt rekenen.

Plaats en Promotie
De P van Plaats is in technische B2B wat lastiger, want eigenlijk wordt hiermee het distributiekanaal bedoeld: waar kunnen afnemers jouw product verkrijgen. Voor veel maakbedrijven geldt dat zij direct leveren aan hun afnemer. Maar soms wordt (ook) via groothandels of agenten geleverd. En ook dat is een keuze in de marketingmix die in harmonie moet zijn met de andere elementen.

Zorg voor een goede afstemming van je marketingmix

Last but not least de P van Promotie. Daarmee worden alle elementen bedoeld waarmee je als bedrijf een product of dienst onder de aandacht brengt van (potentiële) afnemers en/of gebruikers. Of dat nu een advertentie in een vakblad is, deelname aan een vakbeurs, de website of een e-mailing, et cetera.

Samenhang
Inderdaad ‘last, but not least’. Want er wordt ook wel gesproken over zeven of meer P’s. De belangrijkste daarvan is die van Personeel. En daar wordt iedereen mee bedoeld binnen en buiten uw organisatie die betrokken is bij het leveren van de waardepropositie van uw bedrijf. En dat is meer dan uw product alleen. Laat de samenhang met andere elementen uit de marketingmix daarom niet aan toeval over en neem ze mee bij het Analyseren, Concluderen, Creëren en Uitvoeren (ACCU) van je marketingplan.


Hoe laad je de ACCU voor je marketingplan

In een vorige column is de (gratis) online inspiratiesessie ‘De ACCU voor je marketingplan’ door ons geïntroducerd.

Daarin besteden we ook aandacht aan de marketingmix.
Die sessie herhalen we op 4 septembr en daarna elke tweede vrijdag van de maand van 9.00 tot 10.00 uur (minimaal vijf deelnemers). Interesse in deelname? Meld je dan wel vooraf aan.


* Never Stop: Wining Through Innovation - Philip Kotler & Shigetaka Komori 
In dit boek gaan Kotler en Komori in op het klassieke voorbeeld van de teloorgang van Kodak en de verbazingwekkende wedergeboorte van een andere mondiale producent van traditionele foto- en filmmaterialen: Fujifilm. 

Daar waar Kodak de technologie voor digitalefotografie al in huis had maar star bleef vasthouden aan haar traditionele producten, wist Fujifilm haar bijna ondergang te keren door marketing en innovatie te combineren in producten en diensten. 

« Terug naar overzicht met blogs

Our Phone Number: +31 (0)6 204 275 84
Close