deelnemers-1200-270

Stem - Linking your future

Ons profiel

Help er ligt een engineer op de verloskamer

Help er ligt een engineer op de verloskamer

210311zwangere-engineer-laptopdonderdag 11 maart 2021

‘Help er ligt een engineer op de verloskamer’ lijkt een tegenstelling en blijkt in Nederland nog oh zo waar. Vrouwen kunnen bevallen en hebben in de meeste gevallen een standaard zorgchip. Los daarvan steekt de kinderopvang in Nederland nog ‘traditioneel’ in elkaar. Zie daar meteen de redenen waarom vrouwen in het bedrijfsleven nog te vaak onvoldoende mogelijkheden zien zich te ontplooien of carrière te maken. En ‘meiden’ in de techniek vormen helemaal een uitzondering. Vandaar dat voorafgaand aan de Wereldwijde Vrouwendag de STEMmingscafébezoekers op vrijdag 5 maart met elkaar in gesprek gingen over de positie van de vrouw in het bedrijfsleven en in techniek in het bijzonder.

Door mevrouw Christien Nuboer

Invloed met impact
Het thema van ‘internationale vrouwendag’ in 2021 luidt: ‘Invloed met impact’. Het er in feite toe doen. En dat lijkt me bij uitstek marketinggerelateerd. Ik zal jullie dat toelichten.

Internationale vrouwendag draait in de basis om vrouwenthema’s als economische zelfstandigheid maar ook huiselijk geweld en andere aandachtspunten op het gebied van emancipatie en participatie. En dat geldt niet alleen voor derdewereldlanden. Daar zal het eerst nog meer gaan om de positie van de vrouw überhaupt. Diegene die ooit India bezocht, weet dat vrouwen daar op veel plaatsen niet eens gescheiden wc’s en dus weinig privacy tot hun beschikking hebben. Aan de andere kant moet je in de dorpen de vrouwen betrekken bij een project om het van de grond te krijgen. Over invloed met impact gesproken.

‘Softe sector’
Natuurlijk zijn er legio voorbeelden waar vrouwen die kansen grijpen. Zo hebben van de acht Noord-Europese landen zes een vrouwelijke regeringsleider. In Nederland staan voor de Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 tien vrouwelijke lijsttrekkers op de stembiljetten. Maar Nederland zakt op de wereldwijde emancipatieladder naar de 32ste plaats!

In de Nederlandse ‘softe sector’ zijn vrouwen allang in de meerderheid. Van artsen, psychologen, leraren, schrijvers tot aan maatschappelijk werkers. Ook in de ambtenarij, de wetenschap en het bedrijfsleven rukken vrouwen op. Opvallend vond ik daarin de oproep van een NGO, The Hunger Project. ‘Bij gelijke geschiktheid het liefst een man’.

Mijn pad
Maar misschien willen het bedrijfsleven en zeker de technische B2B helemaal niet meer vrouwen. Wat denkt u: Zou een samenleving waarin vooral vrouwen de dienst uitmaken, niet aangenamer kunnen zijn dan een waar vooral mannen het voor het zeggen hebben.

Laat ik vooropstellen dat ik voor diversiteit ben. Maar in de technische sector ondervinden we aan den lijve hoe moeilijk het ligt.

Want een Glazen plafond? Dat verzin je toch niet!

De overheid probeert daarin al jaren van allerlei om te ondersteunen. Ik ben zelf van de campagne: een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Dat kreeg ik van huis uit mee en legde mij in de loop der jaren geen windeieren. Dat terwijl die wiskundeleraar zich alleen maar richtte op die nerds achterin en mij links liet liggen. Iets dat ik zo’n 30 jaar later ook weer bemerkte bij mijn dochter. Alleen haar eigen inzet en ons vertrouwen dat ze het kon bracht haar tot een NT-profiel in combinatie met Cambridge.

Want een Glazen plafond? Dat verzin je toch niet! Ik schreef er ooit al eens in 2008 een artikel over in Accountancynieuws. Vergis je niet, het is niet alleen de technische sector die dit probleem moet tackelen. Vele gingen ons voor. Grote accountantskantoren maar ook advocatenfirma’s stelden zelfs een diversiteitsfunctionaris aan. Die houdt zich er nog steeds mee bezig maar trekt het dan nu waarschijnlijk breder naar andere ‘achtergestelde’ arbeidsparticipanten.

Mijn dochter en ik grepen onze kansen. Maar dat is niet iedereen gegeven en dan helpt een steuntje in de rug. Om al dat soort redenen maak ik mij ook al jaren hard voor het onderwerp.

Platform Talent voor Technologie
Intussen even wat harde cijfers. Het Platform Talent voor technologie (voorheen platform bètatechniek) houdt zich bezig met diversiteit in de techniek en zoomde eind januari speciaal in op vrouwen. Uit onderzoek door hen blijkt:

 • In Nederland hadden in 2019 1.5 miljoen mensen een technisch beroep. Het aantal mensen met een technisch beroep steeg in 2019 met 3,6% (55.000 personen) ten opzichte van 2018.
 • In de periode van 2013 tot 2019 nam het aantal personen met een technisch beroep toe met 187.000
 • Onder vrouwen bedroeg dat aantal in 2013 162.000 en in 2019 219.000. Dit is een toename van 35%.
 • Onder mannen steeg het aantal met een technisch beroep met 11% van 1.233.000 in 2013 naar 1.363.00 in 2019.

Wat betreft de toestroom concluderen zij het volgende:

 • Meiden haken sneller af bij een technisch profiel, opleiding en het betreden van de sector. In het vmbo- Basisberoepgerichte (bb)/kadergerichte (kb) leerweg kiest 36 procent van de jongens voor een technisch profiel. En slechts vier procent van de meiden! Op de havo en het vwo zien we minder verschil in de keuze van jongens en meisjes.
 • Bij een vervolgopleiding stromen van de leerlingen met een technisch profiel minder meiden dan jongens door naar een technische opleiding, zowel op het vmbo, havo en vwo.
 • Op de werkvloer speelt achtergrond een rol. Van de mannen met een technisch beroep bezit 60 procent een technisch diploma. Maar van de vrouwen met een technisch beroep beschikt slechts 28 procent over een technische achtergrond.

Overigens ook wel opvallend:
mannen vallen minder snel uit bij techniekopleidingen als er meer vrouwen aan dezelfde opleiding deelnemen.

Positief beeld techniek
De stemming over techniek is overigens niet alleen mineur. Nederlanders hebben positieve associaties met techniek. De meest voorkomende zijn±

 • ‘IT’ (32%), ‘uitdagend’ (31%) en op een gedeelde derde plaats staan ‘essentieel’ en ‘creatief’ (29%).
 • Opvallend is dat vrouwen vaker de associatie ‘moeilijk’ hebben dan mannen, respectievelijk 26 en 11 procent.
 • Mannen associëren techniek juist veel vaker met ‘interessant’ (31%) en ‘afwisselend’ (29%), tegenover slechts 17 en 18 procent van de vrouwen.
 • 19% van de vmbo-leerlingen kiest voor een bèta-opleiding.
 • Bij havo/vwo kiest al 48% een natuurprofiel.
 • 28% van mbo en hbo kiest een betatechnische studie.

Landen om ons heen
Er is een structureel tekort aan technisch personeel. Ik vond bij mijn research een aantal redenen:

Dat laatste onderzoek richt zich naar mijn mening wel erg op het buitenland. In landen als Zweden en Frankrijk werken er al meer vrouwen, en op hogere posities. Ik denk dat we in Nederland nog een stap eerder moeten kijken hoe we sowieso het aantal vrouwen op de (technische) werkvloer kunnen verhogen.

Ik noemde het al: alleen vrouwen kunnen bevallen maar dan nog. Geen probleem, zeker niet als je geen kinderen wilt. Maar combineren van gezin en een carrière blijkt in Nederland nog steeds niet goed geregeld. Zelfs nu nog hoor ik dat bij anderen. Kinderopvang is ‘duur’ en bijzondere verlofdagen talrijk. ‘Het café’ stond overigens niet unaniem achter het Franse schoolsysteem dat voorziet in een continurooster tot 16.30 uur. Lange dagen is een optie maar dan moet je ook tijd inruimen voor zaken als sport, cultuur en kunst vond men.

En we moeten zeker af van het idee dat 32 of 40 uur werken samenhangt met je kwaliteiten. Dat is echt achterhaald. Onderzoeken tonen aan dat minder werken correleert met een verhoogde productiviteit.

Imago
En dan is er toch ook nog het imago. Allereerst hoorde ik door de jaren heen steeds weer van mensen in de techniek dat ze van huis uit werden gestimuleerd. Zo ook de Stemmingscafébezoekers. Zij gaven aan hun kinderen stuk voor stuk aan de hand te nemen in techniek. Hetzij door technieklessen op school te ondersteunen hetzij door het bezoeken van open dagen. Maar ook de operator die zijn zoon/dochter meenam naar STC Brielle (https://stc-group.nl/locaties/kerkhoekstraat-brielle). Natuurlijk koos hij het beroep van pa. Maar ook de vrouwelijke directeur in de maakindustrie koos een technische opleiding nadat ze met haar ouders naar de open dag van een TU was geweest.

 ‘Meiden’ in de techniek vormen helemaal een uitzondering.

En dan nog het stigmatiserende van de vrouw. Vrouwen die geld ophaalden voor een start up waarbij de beoordelingscommissie even ging uitleggen wat er allemaal niet deugde aan hun product. En de vrouwelijke technicus die mee moet doen met de jongens. Niet doen: blijf je zelf en maak juist het onderscheid met je sterke kanten als vrouw. Want mannen kunnen geen twee dingen tegelijk en vrouwen wel. Wij zijn een kei in het meerdere ballen in de lucht houden. Ok, soms ook een nadeel maar juist die diversiteit maakt het verschil. Is dat dan ook de reden dat er meer vrouwen de marketing doen van een technisch bedrijf? Of ligt daar echt nog het (achterhaalde) idee achter dat marketing en techniek niet samengaan? Volgens mij kan iemand op kantoor niet zonder af en toe de voeten in de klei en andersom. Dan open je de ogen van de uitvoerende met de achterliggende theorie. Samenwerken is key toch?

Het marketingplan
Een paar cafébezoekers haalden nog wat initiatieven aan. Zo maakt het Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem zich sterk voor meiden in de techniek..

En startte High Tech Campus Eindhoven het initiatief Female Tech Heroes. Een ander mooi voorbeeld is het blog dat Hitma met het oog op Internationale Vrouwendag publiceerde: ‘Waarom techniek ook voor vrouwen is’.

En willen we echt af van die eenzame engineer op de verloskamer dan moeten we misschien wel een marketingplan opstellen? Onderwerp: Invloed met impact of hoe krijgen we meer vrouwen in de techniek. Omdat ook vrouwen er toe doen!

Aanbevelingen

 • Emancipatie en techniek als structureel onderwerp behandelen vanaf de basisschool
 • Mannen actief betrekken bij het emancipatieproces
 • Bedrijven verplichten te emanciperen: mannen moeten ook parttime mogen werken, bedrijven vrouwvriendelijk inrichten, beleid ontwikkelen op het gebied van emancipatie
 • Technische rolmodellen gebruiken en inzetten om anderen te triggeren.

Het STEMmingscafé: ontdek het zelf.
Deze en andere onderwerpen zijn onderwerp van gesprek tijdens het STEMmingscafé. Dé wekelijkse ontmoetingsplaats voor managers, marketing-, sales-, innovatieprofessionals en iedereen met interesse in business development in technische B2B.

Inhoud, gezellig en informeel
Het STEMmingscafé is een plaats om te verbinden, elkaar te inspireren, informatie te delen. Van elkaar te leren en een vakinhoudelijke discussie te voeren. Maar altijd met de nodige gezelligheid, een informeel karakter en de nodige inhoud.

Kosteloos ontdekken
Het mooie van het STEMmingscafé: deelname is inbegrepen bij het kosteloze eXplore programma van STEM-imc. En daar word je direct deelnemer van bij aanmelding voor deelname aan het STEMmingscafé.

Waar, wanneer en hoelaat?
Het STEMmingscafé is er iedere vrijdagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Online wel te verstaan via Microsoft TEAMS. Wel zelf je koffie/thee of een drankje meenemen!

Je bent van harte welkom om het zelf te komen ontdekken. Maar meld je komst wel even vooraf, zodat we je de deelnamelink op tijd kunnen toezenden.

« Terug

Our Phone Number: +31 (0)6 204 275 84
Close