_DEF1648-2-Edit

Stem - Linking your future

Ons profiel

Onderzoek ING Economisch bureau: Toeleveranciers moeten aan de bak

Onderzoek ING Economisch bureau: Toeleveranciers moeten aan de bak

181121ING-rapport_Toeleveren_Hightechindustrie_kansen-kl2dinsdag 08 januari 2019

De positie van de Nederlandse toeleveranciers staat behoorlijk onder druk. Hierbij gaat het vooral om de toeleveranciers aan de hightechindustrie. Deze hebben de afgelopen jaren relatief slechts beperkt geprofiteerd van de groei in de sector, stellen de deskundigen van het ING Economisch Bureau. 


Gezien de omzet van de Nederlandse hightechindustrie, circa 35 miljard euro per jaar, loont het voor toeleveranciers de moeite om in te zetten op het behouden en weer vergroten van de omzet richting de hightechindustrie. Hierbij gaat het om bedrijven als ASML, Philips, VMI groep en Lely.

Verschuiving

Lagere loonkosten in het buitenland ten opzichte van Nederland maakte dat er veel inkoop is verschoven naar het buitenland. Zo is het inkoopvolume van de Nederlandse hightechindustrie van 2000 tot 2017 in het buitenland met 154 procent gestegen terwijl de binnenlandse inkoop over dezelfde periode door de eindfabrikanten op 74 procent groei ligt. 

Compenseren

De Nederlandse toeleveranciers zouden met nieuwe technologie hun positie weer kunnen versterken. Ze verliezen het op het vlak van de loonkosten, maar kunnen dit in toenemende mate compenseren met de inzet van technologische kennis. Hierbij zijn vier strategieën belangrijk. Volgens de ING zijn deze Digital First, Product Plus, Make & Advise en Design & Service. Bij een juiste invulling hiervan moet dit leiden tot het verhogen van de arbeidsproductiviteit, meer klantspecifiek werken en het inbrengen van meer expertise.  

Bron: Vraag en aanbod - 8 januari 2019 

Download het volledige ING-rapport hier of klik op de afbeelding van de cover van dit rapport


Herken de zeven sloten van samen werken in eco-systemen
Van de 4 genoemde strategieën wijzen er 3 op het nauwer samen werken aan innovatie met klanten en toeleveranciers: eco-systemen dus. En daarbij moet je voorkomen dat je niet in 1 van de 7 sloten van dergelijke samenwerkingsverbanden terecht komt. Samen met Hans Dijkhuis organiseren we met regelmaat een kennismakingssessie met die zeven sloten. Om te voorkomen dat je er wel in terecht komt. 

Meer weten of aanmelden voor deelname? Klik dan op de button hieronder.


« Terug

Our Phone Number: +31 (0)6 204 275 84
Close