27 workers 1129-270

Stem - Linking your future

Ons profiel

Nog slechts kleine krimp voor maakindustrie volgens NEVI PMI

Nog slechts kleine krimp voor maakindustrie volgens NEVI PMI

191101NEVI-Indicatorenwoensdag 05 februari 2020

Het jaar 2020 lijkt voor de meeste bedrijven in de maakindustrie gunstiger begonnen dan het vorige jaar eindigde, met een NEVI PMI® van 49,9. Want in december stond de inkoopmanagersindex op 48,3. De laagste stand sinds meer dan 60 maanden en na een gestage daling in de loop van 2019.

Een stand van onder de 50 duidt op een krimp in economische bedrijvigheid en afnemende orders in de maakindustrie. Uit de stand van januari 2020 net onder de 50, spreekt dan ook weer voorzichtig een positivisme. Want de krimp lijkt daardoor niet fors door te zetten maar af te zwakken. 

Daarnaast spreekt uit de verwachtingen van Nederlandse bedrijven in de maakindustrie een optimisme voor heel dit jaar. Hoewel in de berichten van NEVI over de PMI-index van januari ook een waarschuwing doorklinkt: 'Het zou echter te voorbarig zijn om nu rustig achterover te gaan leunen. Nederland is immers een open economie en mondiaal gezien is er nog wel de nodige onzekerheid.

Reden daarvoor de open economie van Nederland die bedrijven in ons land gevoeliger maken voor mondiale onzekerheden zoals:

  • de Brexit die nu een feit is en de verwachtingen over moeizame onderhandelingen over een handelsakkoord tussen het VK en de EU;
  • de effecten die het uitbreken van het Corronavirus inmiddels hebben op de Chinese productie en economie;
  • en de aanhoudende spanningen tussen de VS en diverse andere landen qua handelsrelatie - hoewel de lucht lijkt te klaren.

Deze en andere ontwikkelingen vormen toch zeker zaken om goed in de gaten houden voor uw business. Net zoals de scenario’s die zich daarbij voor kunnen doen de komende tijd.

En over scenariodenken gesproken: STEM Industrial Marketing Centre organiseert samen met Bob Rietveldt met regelmaat kennismakingssessies hierover.

Scenarioplanning
Maar wat is nu precies scenarioplanning. Hoe organiseer je dat. En wwaarom profiteren bedrijven die aan scenarioplanning doen sneller van een economische opleving en zijn ze minder gevoelig voor tegenvallende marktomstandigheden? Zaken die aan de orde komen tijdens de kennsimakingsworkshop over scenarioplanning die we samen met Bob Rietveldt organiseren bij voldoende belangstelling binnenkort weer organiseren. 

Interesse? Laat het ons weten. Dan ontvang je meer informatie en een uitnodiging om deel te nemen. De datum bepalen we in overleg als zich minimaal 5 belangstellenden hebben ingeschreven.

« Terug

Our Phone Number: +31 (0)6 204 275 84
Close