_DEF1648-2-Edit

Stem - Linking your future

Ons profiel

Het goede nieuws is.........

Het goede nieuws is.........

maandag 03 augustus 2020

.........de Nederlandse maakindustrie lijkt de bodem te hebben bereitk. De NEVI Inkoopmanagersindex sloot over de maand juli nog wel onder het evenwichtspunt van 50. Maar de krimpvan bedrijfsactiviteiten was minder sterk dan in april, mei en juni. 

De productie, nieuwe en lopende orders namen weliswaar iets af maar deze krimp was vrij klein. Zeker ook als je in ogenschouw neemt dat het aantal nieuwe exportorderd toch nog wel in een behoorlijk tempo afnam. Maar de industriële productie in voor Nederlandse bedrijven belangrijke export landen krabbelt wel voorzichtig op. En dat biedt perspectieven voor bedrijven in de maakindustrie voor augustus en het najaar. 

Hoewel daar tegenover staat dat Nederlands maakbedrijven in tegenstelling tot die in andere Erupose landen, veelal hebben door kunnen draaen. Daardoor zijn wel extra voorraden ontstaan. Dit betekent dat nogal wat maakbedrijven nu eerst uit voorraad leveren, voordat de productie weer (verder) opgevoerd kan worden.

Een en ander blijkt uit het redactionele commentaar dat deze keer werd verzorgd door Albert Jan Swart (sectoreconoom industrie ABN-Amro). 

« Terug

Our Phone Number: +31 (0)6 204 275 84
Close