27 workers 1129-270

Stem - Linking your future

Ons profiel

95% technische innovaties sneuvelt vroegtijdig door gebrek aan planning en marktfocus

95% technische innovaties sneuvelt vroegtijdig door gebrek aan planning en marktfocus

210106brain-4521218_640woensdag 06 januari 2021

Uit nieuw onderzoek van Kaspersky komt naar voren dat maar liefst 95% van technologische innovaties reeds mislukt in een van de fases voorafgaande aan de lancering. De voornaamste reden? Een gebrek aan adequate planning.

In de almaar sneller veranderende wereld vormt innovatie een essentieel aandachtspunt voor organisaties om relevant te kunnen blijven. Alvorens technologische innovaties hun doelgroep en de markt daadwerkelijk bereiken, doorlopen deze tal van procesfasen, van idee en ontwerp, tot de ontwikkelings-, test- en productiefase. Het succes van een techinnovatie hangt sterk af van hoe goed al deze fases zijn ingericht.

Het probleem van voortijdig sneuvelende technologische innovaties ligt volgens onderzoek van Kaspersky dan ook niet aan de innovatie op zichzelf, maar aan het bredere en tekortschietende proces eromheen.

De meeste techinnovaties – meer dan een derde – sneuvelen reeds in de ontwikkelingsfase. Een kwart komt niet voorbij de daaraan voorafgaande ontwerpfase, terwijl even zoveel techinnovaties de testfase niet overleven. Zo’n 15% van de innovaties gaat zelfs al aan het begin van het proces onderuit, wanneer een idee voor een innovatie wordt verkend en uitgewerkt.

Waarom zoveel technologische innovaties al in een vroeg stadium mislukken? Uit het onderzoek komt naar voren dat 80% van de ondervraagde businessleiders dit wijt aan een inadequate planning.

“De respondenten met wie we hebben gesproken zijn het erover eens dat iedere organisatie met een gedisciplineerd langetermijnplan, een goede structuur en een heldere routekaart een raamwerk kan creëren waarbij innovaties meer kans van slagen hebben”, zo valt te lezen in het rapport.

De onderzoekers merken op dat de meerderheid van de businessleiders die niet beschikken over een dergelijk planningsraamwerk tot de organisaties behoren waar geen dedicated innovation officer is aangesteld.

Nog los van het planningsproces, lijken bedrijven ook een belangrijk doel uit het oog te verliezen wanneer ze gaan innoveren – namelijk het toevoegen van waarde voor de klant. Succesvolle bedrijven houden de behoeften van klanten in het achterhoofd wanneer ze experimenteren met de nieuwste technologieën en innovaties. Bedrijven die dit nalaten zullen eerder geneigd zijn te falen in innovatie-inspanningen.

Bron: IndustrieVandaag

Weten hoe marktgericht jouw bedrijf is
Bedrijven met een hoge mate van marktgerichtheid presteren beter dan bedrijven die meer productgeorriënteerd zijn. Alle reden dus om te meten hoe het met de marktgerichtheid van jouw technische B2B bedrijf gesteld is. Dat kan via een quickscan van STEM Industrial Marketing Centre en de Universiteit Twente. 

Meet hier de marktgerichtheid van jouw technische B2B bedrjif en krijg directe inzage in de score ten opzichte van andere technische bedrijven.

« Terug

Our Phone Number: +31 (0)6 204 275 84
Close