_DEF1648-2-Edit

Stem - Linking your future

Ons profiel

Mondiale industrie heeft (nog) weinig last van tweede covid-19 golf

Mondiale industrie heeft (nog) weinig last van tweede covid-19 golf

210109FD-grafiek-Artikel-Mondiale-industrie-merkt-weinig-van-tweede-golfzaterdag 09 januari 2021

Vrijdag kwam het al aan de orde tijdens het STEMmingscafé. De prijzen van zeevracht zijn torenhoog opgelopen. Voor een 40 voetscontainer staaat de prijs sinds begin januari op $ 5.000. Tijdens de eerste golf was dat nog $ 1.500, toen veel fabrieken stillagen en de internationale handel ook.

Vooralsnog lijkt mondiaal de industriële sector zich nauwelijks iets aan te trekken van de tweede golf van de covid-19 pandemie. Zoals ook blijkt uit de column van Mathijs Bouman in FD van zaterdag 9 januari. Hoewel ook hij constateert dat de verschillen tussen industriële sectoren groot zijn. Zoals ook deelnemers in het STEMmingscafé meldden. Toeleveranciers aan de automotive sector in Europa en de VS hebben nog steeds te maken met een zeer lage vraag.

Toch lijken de indicatoren voor productie en wereldhandel positief gestemd en bepaald niet te duiden op een ineenstorting ervan. 'De tweede golf pakt voor het internationale industriële bedrijfsleven heel anders uit dan de eerste. Tot nu dan, althans', is toch ook wel de waarschuwing die Mathijs Bouman aan het slot van zijn artikel meegeeft. 

Wees verandering voor
De waarschuwing die doorklinkt in het slot van het artikel van Mathijs Bouman delen we zonder meer. Want wat de eerste golf van de Covid-19 pandemie geleerd heeft is dat er in korte tijd veel kan gebeuren. Het klaar hebben liggen van verschillende scenario's op vormen van gebeurtenissen die voor kunnen komen, helpt bedrijven snel te kunnen reageren op onvoorziene situaties die zich voordoen.

Scenarioplanning
Scenarioplanning is een marketing gerelateerd beleidsinstrument waarmee je jouw bedrijf kunt voorbereiden op een onvoorspelbare toekomst. Door middel van scenarioplanning kunnen strategieën ontwikkelt worden waardoor bedrijven slagvaardiger worden. Ook krijgt een bedrijf beter inzicht in hoe sterk of kwetsbaar het eigenlijk is. Met regelmaat organiseren we workshop waarin Bob Rietveldt vanuit eigen ervaringen nut en noodzaak van scenarioplanning toelicht hoe het uitgevoerd wordt.

Geïnteresseerd?
Meld je interesse in om deel te nemen aan een sessie over scenarioplanning die we met regelmaat organiseren.

Bron: FD-online 9 januari 2021 - De Internationalei industrie trekt zich weinig van de pandemie aan.

« Terug

Our Phone Number: +31 (0)6 204 275 84
Close