Onderzoek klanttevredenheid

Drivers

Bij een klanttevredenheid onderzoek gaat STEM Industrial Marketing Centre een stapje verder. We willen de echte drivers van de tevredenheid weten. Die elementen die voor de klant zo belangrijk zijn dat ze bereid zijn een prijspremie te betalen. Verder willen we weten wat u moet verbeteren. Niet alleen om de klant tevreden te stellen maar ook zodat uw verbeterprogramma ergens toe leidt: een betere prijs, groter eshare of volume, lagere interface kosten, enzovoort.

Ervaringen

STEM Industrial Marketing Centre heeft een onderzoek uitgevoerd voor een bedrijf dat commodity producten levert. Via vier manieren werden de respondenten benaderd om inzicht te krijgen in de echte drivers voor tevredenheid. Uit een aantal dilemmavragen bleek duidelijk hoeveel belang ze hechten aan het aspect 'leverbetrouwbaarheid'. 92% Van de geïnterviewde inkopers vond dit belangrijker dan de prijs.

Een onderdeel vaneen grote chemische multinational besteedt een internationaal onderzoek uit aan STEM Industrial Marketing Centre. Wij maakten de vragenlijst op internet en maakte de analyses. We konden de enquêtegegevens goed koppelen aan de interne gegevens van de klant zoals omzet, winstbijdrage enzovoort. Dit leidde tot verrassende inzichten en leverde voldoende stof op voor intensieve discussies met verkoop en de optimalisatie van de producten portfolio.

Our Phone Number: 0851046536
Close