Inschrijven opleiding Industrial Business Sales & Account Management

Ja, ik schrijf mij in voor de opleiding Industrial Business Sales & Account Management. Na ontvangst van je aanmelding ontvang je een schriftelijke bevestiging. Wij vragen je deze bevestiging ondertekend aan ons retour te sturen.

Persoonlijke gegevens
Bedrijfsgegevens
Factuurgegevens
Aanvullende gegevens
Noteer hier een ander adres voor toezending van de factuur, een eventueel inkooporder nummer of andere bijzonderheden.
*Wacht met klikken op de button <versturen> totdat er een groen vinkje is verschenen.

Voorwaarden voor aanmelden en deelname

Door inzending van het inschrijfformulier voor deelname aan deze activiteit van STEM industrial Marketing Centre verklaar je tevens kennis te hebben genomen van de voorwaarden voor deelname, de betalingscondities alsmede de voorwaarden voor annulering. Je kunt ze hier als PDF downloaden.

Our Phone Number: +31 (0)6 204 275 84
Close