Hoe product- of marktgericht is de maakindustrie?

Toelichting op dit onderzoek

Hoe staat het met de marktgerichtheid van technische B2B bedrijven. Bedrijven in de maakindustrie, bouwkolom, installatiebranche, (industriële)automatisering of ict-sector?

Want er is een verband tussen de mate van marktgerichtheid van een (technische) organisatie en het bedrijfsresultaat. Dat bleek al uit het promotieonderzoek van Prof dr Fred Langerak (Technische Universiteit Eindhoven) in 1997.

Maar uit literatuurstudies en andere bronnen blijkt dat bedrijven in de maakindustrie nog steeds meer product- dan marktgericht zijn. Is dat ook zo? 

Daar doet STEM Industrial Marketing Centre in samenwerking met de Universiteit Twente (UT) onderzoek naar. In eerste instantie help je daarmee Lea Möllering (Universiteit Twente) aan onderzoeksgegevens voor haar master scriptie rond dit onderwerp. Maar dit onderzoek krijgt daarna zeker een follow up. Want vanuit STEM en de UT willen we technische B2B bedrijven permanent de gelegenheid geven om de mate van hun marktgerichtheid te meten en vergelijken.

De resultaten van dit onderzoek gebruiken wij tevens om technische B2B-bedrijven beter van dienst te zijn bij het optimaliseren van hun marktpositie. Vanuit de UT wordt dit onderzoek begeleid door Dr. Raymond Loohuis (senior docent business marketing).

Zelf leren van dit onderzoek?
Je kunt ook zelf direct wijzer worden van dit onderzoek. Want als je na het invullen jouw e-mailadres invult, ontvang je:

  • met enkele dagen een eerste indicatie over de mate van marktgerichtheid van jouw technische B2B bedrijf;
  • in het najaar een benchmark over de marktoriëntatie van jouw bedrijf ten opzichte van andere deelnemers - bij voldoende response ook in jouw sector;
  • een uitnodiging om deel te nemen aan een speciale masterclass waarbij de resultaten van dit onderzoek centraal staan.

Opzet en duur onderzoek
Dit onderzoek is gebaseerd op een combinatie van vragen over verschillende deelgebieden rondom de marketing functie en de marktgerichtheid van bedrijven.

Om conclusies te kunnen trekken en in het najaar ook een benchmark rapport te vervaardigen, stellen we eerst een aantal algemene vragen. Ook over jouw functie en rol in het marketingproces van jouw organisatie. Omdat we de marktgerichtheid breed willen meten vragen we je tevens aan te geven in welke branche of sector jouw bedrijf actief is, om ook hierover conclusies te kunnen trekken.

De vragenlijst bestaat uit vijf secties en in totaal 56 vragen. Het invullen van het onderzoek kost ondanks dit aantal vragen minder dan 10 minuten.

Deelnemen?
Je kunt hieronder direct starten met het onderzoek. Vul het wel in één keer in en verstuur het direct. Want jouw antwoorden worden tussentijds niet opgeslagen en gaan verloren als je het onderzoek onderbreekt. 

Alvast dank voor je medewerking

Tell a friend

Vertel het een vriend!

Vragenlijst over de marktgerichtheid van technische B2B bedrijven

I. Algemene introductievragen
Geef - indien van toepassing - in het veld 'anders' aan welke marketing of andere relevante opleiding je hebt gevolgd.
Indien je niet werkt op de marketingafdeling geef dan bij 'anders' aan op welke afdeling je wel werkt.
Vink aan welke van de geschetste situaties in jouw organisatie het meest relevant. Geef geef een toelichting in het veld 'anders' op de situatie in jouw organisatie.
Geef hier het aantal mensen aan dat zich dagelijks met marketing bezighoudt binnen jouw organisatie ook als er geen aparte marketingafdeling is.
Geef een indicatie van de functie, rol en positie van de belangrijkste sector waarin jouw organisatie in de waardeketen opereert.
Klik een van de opties aan of geef in het veld 'anders. te weten' aan in welke branche jouw organisatie actief is.
Geef aan in welk land het bedrijf is gevestigd waarvoor je deze vragenlijst invult.
II. Marktoriëntatie
in dit onderzoek meten we vanuit een aatal invalshoeken de mate van marktgerichtheid binnen (technische) B2B organisaties. Geef daarvoor bij alle vragen van dit vragen formulier aan in welke mate je het oneens of eens bent met de stelling. In deze sectie gaan die stellingen over het verkrijgen en het intern delen en bespreken van informatie over markten en klanten.
A. Verkrijgen van marktinformatie
B. Verspreiding van informatie
C. Reactievermogen / responsiveness
III. Marketingfunctie
Geef bij alle vragen in deze sectie aan in welke mate je het oneens of eens bent met de stellingen over de marketingfunctie binnen de eigen organisatie. Is er geen aparte marketingafdeling binnen de organisatie aanwezig? Baseer dan jouw antwoord op de indruk die je hebt over de wijze waarop de marketing verantwoordelijke persoon/personen aan de betreffende vraag invulling geven.
D. De verbinding tussen klant en product
E. De relatie tussen klant en accountability
F. De verbinding tussen klant en servicekwaliteit
IV. Financiële prestaties en marktaandeel
Geef bij de vragen van deze sectie aan in welke mate de organisatie slechter of beter presteert ten opzichte van de gestelde doelen (G) en hoe dezelfde elementen zich indicatief verhouden met de resultaten vijf jaar geleden (H).

Noot bij vraag G:
Heeft het bedrijf geen of nauwelijks doelstellingen op één of meer van de genoemde gebieden omschreven? Vink dan als antwoord 'niet van toepassing' aan.

Noot bij vraag H:
Bestaat het bedrijf minder dan vijf jaar, baseer dan je antwoord in relatie tot het jaar van oprichting.
G. Resultaten ten opzichte van gestelde doelen
H. De resultaten op de genoemde aspecten in verhouding tot vijf jaar geleden (indicatief)
V. Tenslotte
Als je een e-mailadres invult, ontvang je hierop zonder meer een kopie van de door jou ingevulde gegevens.
Heb je een e-mailadres opgegeven, vink dan ook aan welke informatie je nog meer wilt ontvangen of waarover we contact met je kunnen opnemen.
*Wacht met klikken op de button <versturen> totdat er een groen vinkje is verschenen.
Our Phone Number: +31 (0)6 204 275 84
Close