STEM Partners

Maarten van der Boon - Associate Partner

Maarten van der Boon (1973) is actief in de wereld van techniek en technologie. Maarten heeft ruime ervaring opgedaan bij technisch dienstverlener Leertouwer b.v. in Barneveld. In zijn verantwoordelijkheid als manager R&D en innovatie en tevens lid van het managementteam en daarvoor als hoofd communicatie & marketing.

Bij onder andere  brancheorganisatie Techniek Nederland en maatschappelijke non-profit organisaties heeft hij verschillende bestuursfuncties vervuld. Binnen de technologiesector heeft hij gedegen kennis en bekendheid opgebouwd in onderwerpen als domotica, ICT en cognitieve technologie. Hij benadert deze onderwerpen steeds vanuit het kruispunt mens, functionaliteit en techniek.

In zijn dagelijkse praktijk maakt Maarten volop gebruik van LEGO®. Hij is gecertificeerd facilitator in de LEGO® SERIOUS PLAY® methode (certificatie: Basics, Business Model Canvas en Design Thinking). Er zijn diverse mediapublicaties van zijn hand te vinden en hij is een gevraagd spreker. Op enthousiaste, kritische en verrassende wijze inspireert hij zijn publiek over kansen en mogelijkheden die technologie biedt in de woon-, werk- of zorgomgeving. En dat zonder in de techniek te duiken.

Naast zijn bijdrage aan STEM-Imc helpt hij vanuit zijn eigen bedrijf Novitek voornamelijk technische bedrijven en zorgorganisaties op gebied van organisatiestrategie, innovatie en communicatie. Daarnaast is hij als docent Business & IT verbonden aan de Christelijke Hogeschool Ede in Ede. 

Our Phone Number: +31 (0)6 204 275 84
Close