Team Performance Verbetering

Hoe zijn de onderlinge verhoudingen binnen het Marketing, Sales en Innovatie teams. Worden wel alle talenten van de verschillende teamleden benut. En hoe zit dit binnen het management team.

Tjidens deze workshop leer je samen met andere teamleden de motivatoren en talenten kennen van alle deelnemers. Daarom vormt de Team Performance Motivalent scan de input voor deze workshopvormt.

Doel
Deze workshop is specifiek afgestemd om medewerkers van marketing, sales, R&D/innovatie alsmede management teams van technische B2B organisaties. Zowel als het gaat om het optimaliseren van de team performance of voor de meest optimale samenstelling van project teams.

Tailor made
Geen standaard workshop dus, maar een die specifiek wordt afgestemd op een team en de kenmerken van een organisatie. Daarom tref je hier geen omschrijving of tarief voor deze workshop aan. Wel hieronder meer informatie over de Team Performance Motivalent  scan die STEM inzet bij deze workshop.

Interesse of meer informatie?
Hebben we je interesse gewekt of wil je meer informatie neem dan contact op per e-mail met Willem Vries. Of bel: 070 369 17 02.

Team Performance Motivalent scan

Iedereen beschikt over talenten. Bij de een zijn deze beter zichtbaar dan bij de ander. Maar wat maakt een talent zichtbaar? En hoe ontwikkelen en benutten we het aanwezige talent?

Bij het ontwikkelen van talent blijkt motivatie een cruciale factor. Om die reden werken we in TPM met talenten én motivatoren. Een rol die als talent en als motivator aanwezig is, noemen we motivalent.

Teamperformance is een teamverantwoordelijkheid
In een sterk functionerend team neemt ieder zijn verantwoordelijkheid en werken de teamleden samen op basis van ieders unieke persoonlijke kwaliteiten. Het benutten van het aanwezig potentieel en het ontwikkelen van de aanwezige talenten zou je dus als een teamverantwoordelijkheid kunnen zien.

Het is van groot belang dat het team met elkaar de aanwezige motivatoren en talenten bespreekt. De ontwikkeling hiervan is nadrukkelijk niet alleen het domein van de leidinggevende en de medewerker. Teamleden weten namelijk veel meer over elkaar dan
ze zich doorgaans bewust zijn. Het leervermogen van een team blijkt enorm omhoog te gaan, zodra teamleden elkaars functioneren bespreken.

Positieve en constructieve feedback
Om op effectieve en plezierige wijze met elkaar te communiceren, feedback te geven én te ontvangen, is een structuur nodig. Een structuur op basis waarvan met elkaar de discussie kan worden gevoerd en waarbij teams in organisaties hun motivatoren en talenten in kaart kunnen brengen op basis van overtuigingen. Als mensen elkaars motivatoren en talenten beter gaan zien, herkennen en inzetten, creëert dit een veilige omgeving waarin veel meer bespreekbaar is dan nu het geval is. Daarom is TPM ontwikkeld.

Team Performance Motivalent
TPM maakt inzichtelijk welke unieke bijdrage de teamleden kunnen leveren. Door enerzijds in kaart te brengen wat mensen het meeste motiveert en anderzijds collega teamleden te vragen wat zij zien als iemands talenten. Hierdoor wordt inzichtelijk in welke mate mensen in hun kracht staan en op welke manier succesrollen aanwezig zijn.

Het uitvoeren van een Team Performance Motivalent scan - en in het bijzonder het bespreken van de uitkomsten ervan - biedt zowel de leidinggevende als het team eenvoudig inzicht en handvatten voor vervolgstappen. Het levert gerichte input voor team- en individuele
ontwikkeling en draagt zo direct bij aan het nemen van de eigen verantwoordelijkheid. Daarmee vergroot het de teamperformance.

Doel van de Team Performance Motivalent scan

1. Het efficiënt en effectief koppelen van de unieke toegevoegde waarde van teamleden aan de doelstellingen van het team.
De Team Performance Motivalent scan geeft inzicht in de motivatoren en talenten binnen het team: hoe worden deze ervaren door de teamleden en in welke mate overlappen ze elkaar. Het is niet zozeer 'de absolute waarheid' als wel hoe deze wordt beleefd door het team. Met behulp van dit inzicht is het mogelijk om te toetsen in welke mate de succesrollen van het team aanwezig zijn en aansluiten bij het opgestelde beleid en de doelen van de organisatie als van het team. Op basis hiervan kunnen management- en HR-beslissingen vanuit een realistisch beeld worden overwogen en genomen.

2. Het verbeteren van de communicatie en de onderlinge feedback binnen het team; feedback vanuit een positieve benadering.
De individuele resultaten die uit TPM naar voren komen dienen als basis voor de teamdiscussie over de inzet van elkaars motivatoren en talenten. In die discussies is het de uitdaging mensen meer te laten vertellen over de achtergrond van hun keuzes. Het delen van de overtuigingen leidt tot een evenwichtiger beeld over elkaar en zorgt ervoor dat de teamleden meer en meer naar elkaar toegroeien. Door het delen van positieve overtuigingen ontstaat een veiligere sfeer binnen het team, waarin ook ruimte ontstaat voor het bespreken van zogenaamde drempels en belemmeringen. Deze teamdiscussies vergroten de onderlinge verbinding en verbeteren samenwerking tussen medewerkers. Dit komt ten goede aan de resultaten.

3. Het ondersteunen van individuele coaching gericht op het nemen van eigen verantwoordelijkheid.
De individuele uitkomsten dienen als handvat voor het voeren van gerichte coaching gesprekken over het nemen van eigen verantwoordelijkheid binnen het team. Het gaat er hierbij om samen het antwoord te geven op de vraag hoe iemand goed of beter kan worden in zijn of haar werk en tevens hoe iemand maximaal kan bijdragen aan het teamsucces. Hierbij is het uitgangspunt: 'Als jij doet waar jij goed in bent én waar jij energie van krijgt, dan voel jij je gelukkiger en benut je jouw potentieel maximaal’, hetgeen direct ten goede komt aan de prestaties van het team.

Interesse of meer informatie

STEM Industrial Marketing Centre zet de Team Performance Motivalent scan in om inzicht te krijgen over de samenstelling van marketing-, sales- en innovatieteams alsmede management teams. Met als doel om de aanwezige talenten en motivatoren beter in te zetten voor de team performance. En om zowel op team als individueel niveau te bepalen welke ontwikkeling noodzakelijk is om het beste uit ieder persoonlijk als het collectief te halen.

Voor de uitvoering van deze scan beschikt STEM over een licentie van HR-organizer. Tevens zijn medewerkers van STEM getraind in de begeleiding en coaching van teams en haar teamleden bij gesprekken over de resultaten van de scan. Wil je meer weten over deze scan en de mogelijkheden, neem dan per e-mail contact op met Willem Vries. Of bel 070 369 17 02.

Our Phone Number: +31 (0)6 204 275 84
Close