Referenties: STEM coaching

Strategisch

Voor een aantal middelgrote ondernemingen heeft STEM Industrial Marketing Centre strategie-bijeenkomsten georganiseerd. In vijf dagdelen bespreken we aan de hand van een strak schema uw markt, klant en capabilities to compete. Met behulp van het MABA keuze model maken we keuzes. We sluiten af met een actielijst.

Planmatig

Bij veel ondernemingen hebben we geholpen bij het maken van een marketing of accountplan. STEM Industrial Marketing Centre biedt de structuur, helpt bij het vinden van informatie en bouwt gezamelijk het plan op. Concreet en resultaat gericht.

Bij Stork Installatie Techniek was de conclusie uit de markt van 'uurtje-factuurtje' te stappen. STEM Industrial Marketing Centre heeft de basis gelegd voor een nieuw concept: Stork Worksphere, dat in 2006 verkocht werd aan Strukton.

Door een betere selectie van klanten was Corus Aluminium in staat haar winstgevendheid ook in economische slechtere tijden positief te houden. Het begeleidings traject heeft wel drie jaar geduurd en bestond uit trainingen, onderzoek en plannen maken.

Our Phone Number: +31 (0)6 204 275 84
Close