STEM Industrial Marketing Publishers

Marketing is geen reclame

Krijn de Best & Willem de Vries

Cover Marketing is geen reclameZodra het woord marketing valt, volgt er altijd een reactie. Positief? Vaak niet. Er is altijd wel iemand die haarfijn weet uit te leggen waarom marketing onzin is, dat het te veel geld kost, niet bijdraagt aan het resultaat van de onderneming of ronduit volksverlakkerij is. Dit komt doordat velen marketing alleen associëren met glimmende folders, paginagrootte advertenties en peperdure reclamecampagnes op tv.

Dit boek neemt duidelijk stelling tegen de misvatting dat reclame en marketing onderling verwisselbare begrippen zijn. Dat zijn ze niet. Marketing is geen reclame. En als u daarvan doordrongen bent, kunt u zo veel meer doen om de volle potentie van marketing te benutten.

Marketing raakt de kern van de organisatie: haar klanten, producten en concurrenten. 'Marketing is geen reclame' beschrijft marketing vanuit die drie invalshoeken: de klant, de organisatie en de markt.

Prijs: € 12,50 (gedrukte versie) incl. 9% BTW en verzendkosten.

Waardecreatie en Innovatie in de Industrie

Paul Matthyssens, Koen Vandenbempt en Liselore Berghman

Dit boek van de Stichting Techniek en Marketing wil inzicht verschaffen in de wijze waarop de marketingfunctie meer kan bijdragen tot een aanzienlijk groei van de onderneming. Waardecreatie en meer specifiek de creatie van klantenwaarde is niet meer weg te denken uit het jargon van de industriële marketeer.

De focus kan niet enkel op technologie en technologieontwikkelingen liggen. Het aanleveren van oplossingen voor huidige en latente problemen komt centraal te staan voor de klant. Een dergelijke instelling creëert een dynamiek in de eigen organisatie die gericht is op vernieuwing en vooruitgang. Dit boek richt zich tot industriële managers en iedereen in de organisatie die de waardecreatie voor zijn klanten wenst te vergroten.

Prijs: € 14,95 incl. 9% BTW en verzendkosten

Toegepaste Industriële Marketing

prof. dr. L. Kympers, drs. E.J. van der Lek, prof. dr. P. Matthyssens en ir. J.B. Vollering

In veel industriële ondernemingen bestaat er nog altijd een grote kloof tussen techniek en commercie. Een kloof die ten koste gaat van het resultaat van ondernemingen en waarbij de directie voortdurend als moderator en arbiter op moet treden. Het boek Toegepaste Industriële Marketing toont aan waarom product/markt/technologie-combinaties de strategische bouwstenen zijn van een verantwoord industriëel ondernemingsbeleid en hoe dat beleid kan worden geïmplementeerd.

De auteurs, vier routiniers op het gebied van industriële marketing, geven een handleiding om deze materie in een industrieel marketingplan vast te leggen. Het boek is bestemd voor technici, die werkzaam zijn in het commerciële gebied. Maar ook voor managers van industriële ondernemingen. Daarnaast is het een handboek voor opleidingen industriële marketing aan de universiteiten en HBO-instellingen.

Noot: alleen verkrijgbaar in geprinte vorm.

Prijs: € 14,95 incl. 9% BTW en verzendkosten

Concurrentiestrategie en marktdynamiek

Paul Matthyssens, Rudy Martens en Koen Vandenbempt

Het boek Concurrentiestrategie en marktdynamiek heeft als eigenheid dat de industriële manager centraal gesteld wordt. Door deze invalshoek krijgen de strateeg en het managementteam een actieve en positieve rol toebedeeld in het genereren van succes voor de onderneming of de business unit.

De auteurs voeren een onderzoek, gefinancierd door de Stichting Techniek en Marketing, naar de concurrentiestrategie van een aantal grote en middelgrote Nederlandse ondernemingen, aangevuld met voorbeeldcases van internationale ondernemingen. Hun bevindingen worden naast een uitvoerige analyse van algemeen geldende strategische concepten en aanbevelingen gelegd. Het resultaat is een geheel eigen invulling van concurrentiestrategie. Een genuanceerde en geïntegreerde analyse van wat succesvol ondernemen op industriële markten inhoud.

Prijs: € 9,95 incl. 9% BTW en verzendkosten

Industriële dienstverlening

P. Matthyssens, H.R. Commandeur, W. Faes en R.T. Frambach

‘Industriële Dienstverlending’ behandelt business-to-business diensten vanuit de strategie van waardecreatie en concurrentievoordeel. Daarnaast geeft het boek methodieken aan om deze strategie te implementeren vanuit processen en systemen, ontwikkeling van vaardigheden en human resource management.

Het boek is bijzonder geschikt voor managers in industriële bedrijven. Studenten bedrijfskunde en techniek zullen echter eveneens hun conceptuele- en praktijkkennis op het vlak van management en marketing van industriële services kunnen verhogen.

Prijs: € 14,95 incl. 9% BTW en verzendkosten

Marketingcommunicatie in zakelijke markten

Marc Logman, Paul Matthyssens en W. Fred van Raaij

Geschreven vanuit een praktijkoriëntering, maar berust op een diepgaande, empirische en conceptuele onderbouwing. Het boek is rijkelijk voorzien van cases en praktijkillustraties van Nederlandse en Belgische origine.

Dit boek is geschikt voor managers die te maken hebben met business-to-business-communicatie. Maar ook voor laatstejaarsstudenten bedrijfskunde, bedrijfseconomie en commerciële economie en studenten (marketing)communicatie is dit boek een aanrader.

Prijs: € 9,95 incl. 9% BTW en verzendkosten

Boek bestellen

Klik op de cover van het boek van uw keuze om te bestellen. Of klik hier om uw boek te bestellen.

Betaling
Bij uw boekbestelling wordt een factuur bijgesloten. Hiermee worden ook de verzendkosten in rekening gebracht. Deze zijn afhankelijk van het totaal aantal boeken dat u bestelt.

De factuur die u ontvangt is inclusief 9% BTW.

Verzending
Bestellingen worden binnen 5 werkdagen op het door u aangegeven adres afgeleverd via Post.nl

Meer Marketing & Managementboeken
Meer boeken over marketing en management?
Neem eens een kijkje op:
Our Phone Number: +31 (0)6 204 275 84
Close