Samen producten ontwikkelen in het MKB

Kom meer te weten over de zeven sloten waar je in kunt lopen

Veel MKB-ers worstelen met de vraag hoe ze leveranciers op een verstandige manier kunnen betrekken bij productontwikkeling. Maar productontwikkeling is toch al een onzekere bezigheid. Zeker als je dat samen met andere technische bedrijven moet gaan doen. Omdat je nu eenmaal niet altijd het specialisme zelf in huis kunt hebben. En de markt wel om geavanceerde oplossingen vraagt. Maar wat zijn de risico’s die je bij gezamenlijke productontwikkeling loopt?

Aanmelden

Deelnemen aan deze kennismakingssessie met 'de zevensloten bij samenwerking' is kosteloos. U kunt hieronder uw deelname op de aangegeven datum doorgeven. Of aangeven dat u interesse heeft voor deelname op een andere datum.

Eerst meer weten? Klik dan hier.

Donderdag 16 april (aanvang 15.30 uur)

Ik neem graag deel aan deze kennismakingssessie
Aan deelname aan deze sessie zijn geen kosten verbonden. Uw inbreng is een bijdrage aan ons waarmee wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren.

Deze kennismakingssessie organiseren we op de hierboven aangegeven datum en tijdstip

Bent u op die dag verhinderd? Geef dan aan dat u wel interesse heeft in deze kennismakingssessie maar op deze datum niet beschikbaar bent.

De exacte locatie in de wordt ruim voorafgaand aan de bijeenkomst bekendgemaakt.
*Wacht met klikken op de button <versturen> totdat er een groen vinkje is verschenen.

Kennismakingssessie

Zeven sloten waar je niet in wilt lopen bij gezamenlijke productontwikkeling

Veel MKB-ers worstelen met de vraag hoe ze leveranciers op een verstandige manier kunnen betrekken bij productontwikkeling. Dat is begrijpelijk omdat MKB-ers vaak hyperspecialisten zijn. Dus moeten productontwikkelingsactiviteiten en samenwerken met leveranciers passen in die context.

Meer dan techniek alleen
Producten ontwikkelen is meer dan technische realisatie. Het gaat niet alleen om het product, maar om het zeker stellen van toekomstige omzet. Dus ook de markt en marktpotentie dienen bij innovatie in ogenschouw genomen te worden.

Om morgen nog in zaken te zijn, investeer je vandaag in mensen en middelen. Maar productontwikkeling is vooral een onzekere bezigheid. Hoe zeker is het dat je nieuwe producten straks succesvol zijn? Wat zijn de risico’s als het succes later komt dan voorzien?

Delen in risico en succes
De meeste MKB-bedrijven besteden meer dan 60% van hun inkoopwaarde bij leveranciers met wie ze al jarenlang samenwerken. Ook is bekend dat doorgaans 80% van een productsoort bij een prefered supplier aangeschaft wordt. Is het dan niet logisch dat leveranciers ook een belang hebben bij die productontwikkeling? En als dat zo is, waarom zouden zij ook niet bereid zijn om in die nieuwe producten te investeren? Waarom zouden zij hun eigen toekomst ook niet zeker willen stellen? Maar als ze meedoen, delen ze dan ook in de risico’s? En in het succes?

Samen werken aan maatwerk
Technische MKB-ers zijn hyperspecialisten. Zij betrekken technologieën van toeleveranciers en integreren deze in nieuwe functionaliteiten of applicaties voor hun klanten. Voor hun markt. Of ontwikkelen juist voor het betreden van nieuwe markten.

Zij willen zich geen zorgen maken over specifieke technologie en componenten zoals aandrijfsystemen of elektronica, daar zijn specialistische leveranciers voor. Maar ze verwachten wel maatwerk, en daarmee het actief bijdragen aan - en meewerken in - het project. Maar hoe doe je dat? Samenwerken met leveranciers? En vooral als jij de leverancier harder nodig hebt dan andersom?

Samen werken aan ontwikkeling
Aan de andere kant hebben leveranciers het ook niet altijd gemakkelijk. Hoe werk je samen met deze vaak overoptimistische MKB-bedrijven? Hoe ga je om met beloften die steeds weer niet waar gemaakt worden? Hoeveel maatwerk blijf je leveren? Hoe beheers je dit commercieel?

In de praktijk is productontwikkeling lastig en gaat vrijwel altijd niet zoals gedacht. Dat is niet erg maar het hoeft niet altijd zoveel pijn te doen. Zoals dat in de dagelijkse praktijk van veel organisaties nog wel veelvuldig het geval is. Door juist aan het begin van zo’n project een paar dingen goed te regelen, de onzekerheden te bespreken en te accepteren en consequent echt rekening te houden met elkaars belangen. Dan kom je een heel eind.

Herken de zeven sloten
Tijdens een sessie van circa twee uur met managers van (technische) MKB-bedrijven, laten we zeven sloten zien waarin je als onderneming kunt lopen als je samen werkt aan productontwikkeling. De vraag die we aan de deelnemers voorleggen is of ze deze zeven sloten ook herkennen. Maar tevens geven we tips en aandachtspunten om te voorkomen dat je bij het aangaan van samenwerkingsverbanden in één of meer van deze zeven sloten loopt:

  1. Te snel van start gaan.
  2. De samenwerking is niet geregeld.
  3. Onbewust onbekwaam.
  4. Ontwikkelaars kiezen leveranciers.
  5. Niet verder kijken dan het te ontwikkelen product.
  6. De juiste mensen zijn er niet op het juiste moment.
  7. Onverwachte uren, facturen en claims

Voor wie bestemd
Deze sessie is bestemd voor managers die zich realiseren dat het ontwikkelen van producten en diensten in de toekomst alleen maar vaker samen met ander bedrijven zal plaatsenvinden en die:

  • al in samenwerkingsverbanden opererern en de nodige problemen hierbij ervaren maar er juist voor open staan om de samenwerking te optimaliseren;
  • overwegen om productontwikkeling samen met andere bedrijven op te starten en daarbij voorbereid willen zijn op problemen die zich zonder meer gaan voordoen;
  • inzicht willen krijgen in wat er bij het gezamenlijk aangaan van ontwikkeltrajecten komt kijken om zo een betere afweging te kunnen maken over hun keuzes voor de toekomst.

Programma & kosten
De kennismakingssessie die we over 'de zeven sloten bij samen werken aan ontwikkeling' verzorgen, duurt circa 1,5 tot 2 uur.

Aan deelname aan deze kennismakingssessie zijn geen kosten verbonden.

Moderators

Deze sessie wordt begeleid door:

Ing. Hans Dijkhuis (MBA) – voormalig inkoopdirecteur bij DAF en ASML. Bij deze laatste organisatie heeft Hans aan de wieg gestaan van de vele samenwerkingsverbanden die ASML sinds het begin van deze eeuw heeft op het gebied van innovatie met MKB bedrijven.

Willem de Vries (MM) – is marketeer in hart en nieren en sinds 2008 managing partner van STEM Industrial Marketing Centre. Hij weet als geen ander de betekenis van onderscheidend vermogen en toegevoegde waarde voor de maakindustrie en het belang van samenwerkingsverbanden daarbij.

 

Ing. Hans Dijkhuis MBA

Hans werkte 12 jaar bij DAF Trucks, eerst als manager productontwikkeling en later als inkoopdirecteur. Bij ASML heeft hij als inkoopdirecteur de Value Sourcing-strategie en QLTC-methodologie ontwikkeld en ingevoerd. Deze methode stelt ASML en haar leveranciers in staat om niet alleen aan de eisen van de zeer cyclische Hightech Semiconductor markt te kunnen voldoen maar ook een sterke bijdrage levert aan de productontwikkelingskracht van de Nederlandse hightech maakindustrie.

Hans is medeoprichter van Value Sourcing bv, een organisatie die op een praktische manier (MKB-)bedrijven helpt om samen met leveranciers meerwaarde voor klanten - en daarmee ook voor zichzelf - te genereren.

Willem de Vries - Managing Partner

Willem heeft jarenlange ervaring in strategische en operationele marketing, zowel in B-to-B omgevingen, zakelijke dienstverlening als voor organisaties die (ook) op de consumentenmarkt opereren. Hij leerde het marketingvak in de praktijk en via diverse vakgerichte opleidingen. In december 2006 rondde hij Cum Laude zijn Masters of Marketing af aan TIAS-NIMBAS Business School (Tilburg).

Willem was werkzaam in diverse Marketing & Communicatiefuncties. Onder meer bij Blauw & Blank adviesbureau voor corporate identity en communications en Normad & Blend Communicatieadviesbureau.  Bij beide organisaties verzorgde hij marketing- en communicatieactiviteiten voor uiteenlopende opdrachtgevers in de zakelijke dienstverlening, industrie, techniek, automotive, food, gezondheidszorg en (semi-)overheden.

Ook kent hij de ‘klantzijde’ van het vak en was onder meer betrokken bij Color Vision (photofinishing) voor de merken Presto Print, Kolibri en FotografenGilde. Tevens was hij ruim zes jaar marketing manager bij de Luba Groep (personele dienstverlening). In beide sectoren had hij te maken met zowel B2B als B2C marketingactiviteiten.

Startte in 2006 een eigen marketingadviespraktijk en nam van daaruit in 2008 een belang in STEM Industrial Marketing Centre. In zijn functie als managing partner behartigt hij niet alleen de (marketing)belangen van opdrachtgevers en de eigen organisatie. Hij houdt zich ook nadrukkelijk inhoudelijk bezig met het aanbod van de marketingopleidingen van STEM. Willem is mede-auteur van het boek: Marketing is geen reclame.

Our Phone Number: +31 (0)6 204 275 84
Close